Nieuwe bewonersavonden toekomstplan Weert-Zuid

Ingrid Bekker

Op 3, 9 en 10 december organiseren de gemeente Weert en Wonen Limburg 3 nieuwe bewonersavonden. Er is een voorlopig toekomstplan gemaakt voor het stadsdeel Weert-Zuid. Bewoners gaan op deze avonden met elkaar hierover in gesprek.

In Keenter Hart vond op 21 oktober een bewonersavond plaats over het toekomstplan voor Weert-Zuid. De avond was zo druk bezocht, dat niet alle onderwerpen voldoende met elkaar besproken zijn. Daarom hebben Wonen Limburg en de gemeente Weert besloten 3 nieuwe bijeenkomsten te organiseren.

Die 3 bijeenkomsten vinden plaats op

• donderdag 3 december om 19.30 uur in de Brede School Moesel, Stadhouderslaan 21 voor Moesel;
• woensdag 9 december om 19.30 uur in Keenter Hart, Sint Jozefskerkplein 3 voor Rond de Kazerne;
• donderdag 10 december om 19.30 uur in Markeent, Sint Jozefslaan 102 voor Keent.
Voor Graswinkel hoeft geen nieuwe avond te worden gehouden. Daar zijn de onderwerpen wel in voldoende mate besproken.
Aanmelden voor deze avonden is niet nodig.

Waarom een toekomstplan?

De wereld om ons heen verandert snel. Er komen steeds meer ouderen. Het aantal kinderen/jongeren vermindert. De overheid trekt zich steeds meer terug en legt een grotere verantwoordelijkheid en meer taken bij de inwoners. Hoe houden we samen de wijken leefbaar en hoe bereiden we de wijken voor op de toekomst? Winkels, buurthuizen, scholen en bijvoorbeeld sportlocaties staan ter discussie door leegstand, teruglopende inkomsten en stijgende kosten. Dat is de reden dat er een voorlopig toekomstplan gemaakt is voor het stadsdeel Weert-Zuid.

Bewoners aan zet

Tijdens de avonden gaan de bewoners het gesprek met elkaar aan over de plannen. Niet alleen worden bewoners van het stadsdeel geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen die partijen willen treffen. Ook krijgen zij de gelegenheid aan te geven wat zij het belangrijkste vinden. Waar moeten partijen als eerste mee aan de slag? En welke rol hebben de inwoners bij de uitvoering van de plannen?

Invloed bewoners

Door tijdens het opstellen van de plannen de Weerter inwoners te betrekken ligt er een toekomstplan met veel input van de inwoners. Op de bewonersavond nemen de gemeente en Wonen Limburg de maatregelen met de aanwezige inwoners door en leggen keuzes aan hen voor. De gemeente en Wonen Limburg benadrukken het belang van deelname en betrokkenheid door inwoners, zowel bij het opstellen van de plannen als bij de uitvoering ervan.

Inwoner van Weert-Zuid? We zien u graag bij een van de bijeenkomsten.


 

Uitgelicht

Zoeken