Wonen Limburg onderzoekt mogelijkheid zelfbeheer door bewoners

jessica

Stel we geven bewoners een grotere rol bij de uitvoering van de servicekosten, zoals schoonmaak, groenbeheer en complexbeheer. Zou dit leiden tot een betere kwaliteit van de woonomgeving? Zou dit betere sociale contacten tussen de bewoners onderling opleveren? En zou dit betekenen dat bewoners goedkoper kunnen wonen? De werkgroep Zelfbeheer van Wonen Limburg is dit allemaal aan het onderzoeken. De afgelopen weken bezochten zij hiervoor onder meer de woningcorporaties Ymere en Alliantie in Amsterdam, die hier al meer ervaring mee hebben.

Zelfbeheer Ymere

Zelfbeheer, wat is dat?

Zelfbeheer betekent dat bewoners zelf een aantal zaken in eigen beheer uitvoeren; zaken die voorheen door bedrijven en de woningcorporatie werden uitgevoerd. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld schoonmaak, het onderhouden van het groen en dagelijks beheer. Dit alles kan natuurlijk op verschillende manieren en niveaus worden vormgegeven: van toezicht en controleren tot het helemaal zelf doen. Bewoners van de corporatie Eigen Haard vertellen in het volgende filmpje over hun ervaring met groenonderhoud in eigen beheer: https://www.youtube.com/watch?v=Nqh40Az6tdI.

Haalbaarheidsonderzoek

Op dit moment onderzoekt de werkgroep Zelfbeheer of het haalbaar is om zelfbeheer toe te passen op wooncomplexen van Wonen Limburg. Daarbij wordt onder meer vooral gekeken naar wat de bewoners willen en wat zij ervoor terug krijgen, welke onderdelen wel en niet in zelfbeheer gegeven kunnen worden, welke risico’s hieraan vastkleven, enzovoorts.
Ook gaat de werkgroep in gesprek met bewoners die al op eigen initiatief bezig zijn met zelfbeheer. Genoeg om te onderzoeken!

In de werkgroep zijn naast medewerkers van Wonen Limburg ook leden van de huurdersorganisaties betrokken. Zo staan zij aan de basis van de eerste voorzichtige stapjes van Wonen Limburg op het gebied van zelfbeheer.

Bezoek aan Ymere en Alliantie

Om voeling te krijgen hoe dit in de praktijk zou kunnen werken, zijn de leden van de werkgroep bij woningcorporaties Ymere en de Alliantie in Amsterdam op bezoek geweest. Zowel de corporaties als de bewoners vertelden graag over hun werkzaamheden en ervaringen. Enorm waardevolle input voor het haalbaarheidsonderzoek van Wonen Limburg!

Vervolg

Het streven is om in januari 2016 het haalbaarheidsonderzoek te presenteren, zodat daarna een besluit genomen kan worden of zelfbeheer wél of niet toe te passen is bij Wonen Limburg.

Wilt u meer weten?

Heeft u vragen over dit artikel of over zelfbeheer in zijn algemeenheid? Neem dan contact op met ons Woon advies Team via 088-850 0800 en houd onze website in de gaten voor meer nieuws.

 

Zelfbeheer Alliantie

 

Uitgelicht

Zoeken