WoonlastenWakers wint Stook je Rijk trofee

ine

Op 25 november ontving het samenwerkingsverband de WoonlastenWakers uit handen van Ronald Paping (directeur Woonbond) de Stook je Rijk trofee tijdens de jaarlijkse slotbijeenkomst.

stook je rijk

WoonlastenWakers kreeg de prijs vanwege haar inzet op lokaal niveau op het thema energiebesparing in de huursector. De jury bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie BZK, VNG, Woonbond, Aedes en de Natuur en Milieufederaties.

Samenwerking

De WoonlastenWakers bestaan uit de huurdersverenigingen Op het Zuiden (Wonen Zuid), BRES (WoonGoed 2-Duizend), Maas & Roer (Wonen Limburg) en Roer je Mond (Domus). Samen vertegenwoordigen ze ongeveer 9000 huurders. De WoonlastenWakers zetten zich in om het draagvlak te vergroten bij energieprojecten van de corporaties en om energiezuinig gedrag bij huurders te stimuleren. De WoonlastenWakers streven naar een betaalbare huurvoorraad, lagere woonlasten voor huurders en de uitvoering van een woonlastenonderzoek in Roermond. Ze initiëren zelf overleg met de gemeente en corporaties (viermaal per jaar), en participeren in een driepartijenoverleg (tussen gemeente, huurders en corporaties) dat onlangs is opgestart.

 

Uitgelicht

Zoeken