Verrekening stookkosten gemeenschappelijke warmtesystemen voortaan door ISTA Nederland BV

jessica

Huurt u een woning in een van onze woongebouwen, en krijgt u warmte en warm water van een gemeenschappelijke (collectieve) verwarming? Dan is dit bericht interessant voor u. Met ingang van 1 juli 2016 verandert dan de manier waarop u uw stookkosten betaalt. Vanaf dat moment wordt het voorschot namelijk niet meer ingehouden door Wonen Limburg, maar door ISTA Nederland BV. Wat dit voor u betekent, leest u in onderstaand bericht. Let op: heeft u een eigen (individuele) verwarmingsketel, dan is dit bericht niet voor u van toepassing!

Stookkosten gemeenschappelijke installatie

 

Wat is er aan de hand

U krijgt uw warmte en warm water via een gemeenschappelijke installatie. Uit voorzorg dat u te veel betaalt voor warmte en warm water heeft de overheid een nieuwe Warmtewet ingevoerd. Maar om per 1 januari 2017 aan deze wetgeving te kunnen voldoen, moeten wij onze werkzaamheden en kennis op tijd aangepast hebben. En dat is een enorme klus. In overleg met de Huurdersraad hebben wij daarom besloten om de vereniging Corporatie Energie Beheer (CEB) in te schakelen voor het beheer van onze gemeenschappelijke warmtesystemen. De organisatie ISTA Nederland BV voert de werkzaamheden uit voor het CEB.

ISTA Nederland BV is gespecialiseerd in het verbruiksafhankelijk afrekenen van energie en water bij woongebouwen met een gemeenschappelijke installatie. Zij zijn hierin al jaren een betrouwbare partner van Wonen Limburg.

Wat verandert er voor u?

  • De afrekening van de stookkosten over het kalenderjaar 2015 voert Wonen Limburg nog uit. Maar de afrekening over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 wordt uitgevoerd door ISTA Nederland BV.
  • Volgens de Warmtewet moet het verbruik vanaf 2014 worden afgerekend in GJ (Giga Joule = eenheid van warmte) in plaats van in m3. Dus achteraf, aan de hand van werkelijk verbruik. Dat wil zeggen dat de afrekening van de stookkosten over 2016 plaatsvindt vóór 31 december 2017 (in plaats van vóór 1 juli 2017). De stookkosten vallen met ingang van de Warmtewet dus niet meer onder de servicekosten.

Zelf uw betaling aanpassen

Heeft u Wonen Limburg gemachtigd om het voorschot automatisch in te houden? Dan zorgen wij ervoor dat deze machtiging komt te vervallen per 1 juli 2016.

LET OP: U moet er zelf voor zorgen dat het voorschot voortaan naar ISTA Nederland wordt overgemaakt. Of u kunt ISTA Nederland machtigen om het voorschot automatisch van uw rekening in te houden. De informatie die u hiervoor nodig heeft, vindt u in de brief die ISTA Nederland BV u onlangs stuurde.

 

Uitgelicht

Zoeken