Een 7,2 voor uw buurt

Ingrid Bekker

Wij informeren u graag over de resultaten van ons digitale onderzoek ‘Thuis in uw buurt’. Hoe tevreden zijn onze huurders over de buurt waarin ze wonen? Vinden ze het veilig? Voelen ze zich verbonden met de buurt? Zijn er voldoende voorzieningen?

Wonen Limburg enqu?te


Wonen Limburg vindt het belangrijk dat huurders prettig wonen. Dat ze zich thuis voelen in hun huis, maar ook tevreden zijn over hun buurt. Daarom hielden we december 2015 het onderzoek ‘Thuis in uw buurt’ om de tevredenheid in kaart te brengen. Wonen Limburg gebruikt de resultaten van dit onderzoek om de leefbaarheidsbehoefte per wijk inzichtelijk te maken. Bedankt voor uw deelname! We stuurden een digitale enquête naar alle huurders van Wonen Limburg met een e-mailadres (ruim 9.000). Maar liefst 3.290 huurders deden mee; een respons van 35%! Hartelijk dank hiervoor!

Belangrijkste resultaten

- Huurders beoordelen hun buurt met een 7,2;
- Ook voor het gevoel van veiligheid geeft men een 7,2;
- Ruim 60% van de huurders voelt zich verbonden met de buurt, waarvan 13% een sterke verbondenheid heeft;
- Ongeveer de helft van de huurders vindt dat hun buurt een hechte gemeenschap vormt;
- Over de grootte van de woning is men het meest tevreden (7,9). Minder tevreden is men over de betaalbaarheid van de woning (6,4) en de mogelijkheid om de woning zorggeschikt te maken (6,6);
- Ruim 60% van onze huurders is niet actief als vrijwilliger. Van degenen die wel vrijwilligerswerk doen (38%) is het merendeel actief voor een vereniging of club (16%);
- Een kleine 30% van de huurders is actief als mantelzorger.

Dit zijn enkele resultaten op Wonen Limburg-niveau. Uiteraard constateren we verschillen tussen wijken en buurten.

Leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg

Nog geen 20% van de huurders is bekend met het Leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg. Het Leefbaarheidsfonds stimuleert kleinschalige initiatieven voor en door de wijk via een eenmalige financiële bijdrage. Wilt u meer weten over het Leefbaarheidsfonds, klik dan hier

Hoe nu verder?

Met de uitkomsten van dit digitale onderzoek én onze eigen gegevens maken we de leefbaarheidsopgave per wijk en buurt inzichtelijk. Dit helpt ons om in wijken en buurten, daar waar dat nodig is, acties uit te zetten om de leefbaarheid te verbeteren. Dit doen we niet alleen, maar met onze samenwerkingspartners zoals welzijnswerk, politie, gemeente, zorginstellingen en anderen.

Uitgelicht

Zoeken