2016 oktober - december

 • Vacatures: twee leden voor de Raad van Commissarissen 07 oktober 2016

  Wij zoeken voor onze Raad van Commissarissen een voorzitter en een lid.

 • Stem op Wonen Limburg voor de MVO-prijs 17 oktober 2016

  Wonen Limburg is genomineerd voor de MVO-prijs van Konnekt’os, hét MVO-platform van Midden-Limburg. MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Van de 17 bedrijven die meedongen, zijn zes bedrijven genomineerd. Waaronder dus Wonen Limburg. Voor de 2e ronde hebben we uw hulp nodig!

 • Registreer contactpersonen 17 oktober 2016

  Wonen Limburg verstrekt geen privacygevoelige gegevens aan derden.

 • Energiecoach geeft gratis advies 17 oktober 2016

  Wilt u graag uw energierekening verlagen?

 • U maakt het verschil 20 oktober 2016

  Als u een reparatieverzoek heeft, dan belt u tegenwoordig meteen naar de aannemer bij u in de regio. Wonen Limburg heeft er bewust voor gekozen om die contacten niet meer zelf te doen.

 • Nieuw! Wonen Limburg Lab 24 oktober 2016

  Wonen Limburg Lab Het Wonen Limburg Lab is een nieuwe manier om samen met bewoners en belanghebbenden nieuwe ideeën te ontwikkelen. Het enige wat ervoor nodig is, zijn een tafel en een aantal enthousiaste mensen.

 • Vergeet niet te registreren wanneer er zonnepanelen zijn aangebracht! 27 oktober 2016

  Veel bewoners vergeten zich te registreren wanneer ze nieuwe zonnepanelen op het dak hebben aangebracht. Maar waarom moet ik me eigenlijk registreren?

 • Verkoop woongebouw Marie Koenenhof aan Wonen Meerssen 31 oktober 2016

  Op 1 januari 2017 neemt Wonen Meerssen het woongebouw aan de Marie Koenenhof in Geulle over van Wonen Limburg. Wonen Meerssen breidt haar bezit hiermee uit met 30 appartementen en 48 parkeerplaatsen.

 • Automatische huurafschrijving november 02 november 2016

  Door een technische fout is bij een aantal huurders de automatische afschrijving van de huur over november niet uitgevoerd op 1 november. Binnen 2 tot 3 werkdagen wordt deze automatische incasso alsnog doorgevoerd.

 • Donderse Wereldkeuken Roermond wint hoofdprijs Onze Buurt 03 november 2016

  Gisteren werd De Donderse Wereldkeuken gekozen tot beste buurtproject 2016 van Limburg. De initiatiefnemers krijgen een geldbedrag van 45.000 euro.

 • Juridische procedure Woonbond verstrekking inkomensgegevens 03 november 2016

  In de media is aandacht over de juridische procedure van de Woonbond. Dit gaat over het verstrekken van inkomensgegevens van de Belastingdienst aan woningcorporaties voor het bepalen van de inkomensafhankelijke huurverhogingen

 • Start nieuwbouw eerste gasloze 'nul-op-de-meter' woningen in Helden 10 november 2016

  Met het symbolisch slopen van een laatste muur van 10 drive-in woningen aan de Carolusstraat in Helden, is op 10 november het startsein gegeven voor de bouw van 8 nieuwe huurhuizen op deze plek. Wonen Limburg bouwt hier straks de eerste zogeheten nul-op-de-meterwoningen. De 10 jaren ’70 drive-in woningen voldeden niet meer aan de kwaliteitseisen van deze tijd. Nog voor de zomer worden de nieuwe huizen opgeleverd. Met de sloop en vervangende nieuwbouw is weer een onderdeel uit de prestatieafspraken tussen de gemeente Peel & Maas, huurdersvereniging en Wonen Limburg gerealiseerd.

 • Convenant Social return: van zijlijn naar steiger 15 november 2016

  De bouw trekt aan, zo hard zelfs dat er een personeelstekort dreigt. Dat merk je nu al, het is een grote zorg onder aannemers. Tegelijk staan er nog veel mensen ‘op afstand van de arbeidsmarkt’, zonder afgeronde opleiding of ervaring. Tussen die vraag en dat aanbod wordt in Midden-Limburg nu een brug geslagen. In de komende anderhalf jaar krijgen 50 mensen onder stevige begeleiding een bouwopleiding en –baan. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

 • Gemeente Peel en Maas koopt woningen voor vestiging van statushouders 23 november 2016

  De gemeente Peel en Maas gaat vier woningen aankopen om statushouders te huisvesten. Dit gebeurt wanneer de gemeenteraad in december instemt met het investeringsbedrag van € 800.000. De aankoop is één van de middelen om de (tijdelijke) druk op de sociale huurmarkt te verlichten.

 • Voor ons visitatierapport 2012 - 2015 krijgen we een 7,5 01 december 2016

  Iedere 4 jaar wordt iedere woningcorporatie in Nederland beoordeeld op haar maatschappelijke prestaties. Dit wordt gedaan op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, ambities, het vermogen en de Governance Code. Zo leggen corporaties verantwoording af en kunnen zij hun prestaties verbeteren. In de 1e helft van 2016 vond onze 2e visitatie plaats: we kregen hiervoor een 7,5. De 1e visitatie liet een 6,9 zien. Op deze stijgende lijn zijn wij trots.

 • 1500e huurwoning voorzien van zonnepanelen 01 december 2016

  We hebben weer een mooie mijlpaal bereikt! Deze week werd de 1500e zonnepaneleninstallatie via Zonnig-Limburg aangesloten. En wel bij de heer en mevrouw van Rens uit Weert. Zij ontvingen een bloemetje uit handen van Frank Kusters van Wonen Limburg.

 • Plannen voor nieuw Maartenshuis in Weert 06 december 2016

  Wonen Limburg en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg (SGL) onderzoeken de mogelijkheid om nieuwbouw te realiseren ter vervanging van het huidige woonbegeleidingscentrum Maartenshuis in Weert. Hiertoe tekenden Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg, en Leon Poels, bestuurder van SGL, een intentieovereenkomst.

 • Openingstijden donderdag 15 december en vrijdag 16 december 15 december 2016

  In verband met onze eindejaarsbijeenkomst en kerstviering passen we onze openingstijden op donderdag en vrijdag aan.

 • Wonen Limburg legt eigen dak vol zonnepanelen 19 december 2016

  In navolging van een groot aantal van haar huurwoningen heeft Wonen Limburg nu ook haar eigen kantoorpand voorzien van zonnepanelen. Op het dak van het Wonen Limburg Huis in Roermond liggen inmiddels 138 panelen, die jaarlijks gemiddeld zo’n 30.000 kWh aan energie op moeten leveren. Op maandag 19 december neemt Wonen Limburg deze zonnepanelen officieel in gebruik. Het afgelopen jaar heeft Wonen Limburg ongeveer 500 woningen van zonnepanelen voorzien. Hiermee werkt de corporatie hard aan haar doelstelling om in 2020 voor al haar huurwoningen gemiddeld een energielabel B of beter te hebben.

 • Nieuwe huizen Stegelenhof bewoond 21 december 2016

  De veertien nieuwe energieneutrale huurwoningen van Wonen Limburg aan de Stegelenhof in Oirsbeek zijn klaar voor bewoning. Op dinsdagmiddag 20 december 2016 vond de officiële oplevering van de nieuwe huizen plaats. Oudbewoner meneer De Bie en voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg Marcel Jagt verrichtten de officiële handeling: het onthullen van een bordje in de gezamenlijke groenvoorziening.

 • Wonen Limburg neemt diverse woonwagenlocaties over van gemeenten 23 december 2016

  Wonen Limburg neemt in totaal vijf woonwagenlocaties over van de gemeenten Horst aan de Maas, Roerdalen en Maasgouw. Zowel de gemeenten als wij zijn van mening dat wij beter uitgerust zijn voor de verhuur van de woonwagens. Eerder dit jaar nam Wonen Limburg ook al een woonwagenlocatie over van de gemeente Peel en Maas.

Uitgelicht

Zoeken