Prestatieafspraken 2017 Venlo

esther

Op 12 december hebben de 3 woningcorporaties Antares, Woonwenz en Wonen Limburg, samen met Huurdersbelangenvereniging Venlo-Blerick e.o. en de Gemeente Venlo de Prestatieafspraken voor 2017 ondertekend.

venlo

De uitdagingen voor de woningcorporaties en de Gemeente op het gebied van Volkshuisvesting zijn groot. Speerpunten in de samenwerking zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, huisvesting van bijzondere doelgroepen en Wonen & Zorg. Met het zetten van deze handtekeningen bekrachtigen de partijen dat zij zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor het wonen in de Gemeente Venlo. Het is een bijzonder moment, omdat voor het eerst de Huurdersbelangenvereniging als volwaardige partner deelneemt en de afspraken mede ondertekend heeft. Wethouder Aldewereld spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de bestuursleden van de Huurdersbelangenvereniging, die als vrijwilligers betrokken zijn.

De Prestatieafspraken 2017 bevat een 14-tal onderwerpen. Variërend van de woningbouwopgave in de gemeente Venlo en hoe bij projecten samen te werken tot leefbaarheid in wijken en buurten, gemeenschappelijke voorzieningen en het huisvesten van studenten. In 2017 zullen de woningcorporaties ruim 150 nieuwe woningen bouwen en investeren zij ruim 32 miljoen in renovatie- en verbeterprojecten.
Een belangrijk punt dat vanuit de Huurdersbelangenvereniging is ingebracht gaat over het thema ‘algemeen gebruikelijke voorzieningen’. Veel huurders die in het kader van de WMO aanpassingen zelf moeten betalen, kunnen dat niet. In 2017 vindt onderzoek plaats naar deze situatie en hoe de wijkteams hiermee omgaan.

Uitgelicht

Zoeken