De Rijksoverheid steunt energiebesparing en ontwikkeling van een warmtenet in Panningen door toekenning subsidie

jessica

Op donderdag 10 maart heeft de Rijksoverheid voor het project WarmteKoude Panningen een subsidie toegekend van € 4 miljoen aan de gemeente Peel en Maas. Vanuit het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) wordt deze bijdrage verstrekt voor het leertraject van kansrijke duurzame warmteprojecten.

ecovat

 

Het project

WarmteKoude Panningen is een initiatief van de lokale energiecoöperatie Peel Energie en ontwikkelaar van warmteprojecten GroeneWarmte te Veghel. Deze twee partijen hebben een plan uitgewerkt om energiebesparing en duurzame bronnen in te zetten om woningen en gebouwen aardgasvrij te maken. Koeling is ook een onderdeel van het plan. De PAW-subsidie is o.a. bedoeld om woningen en bedrijven in een deel van Panningencentrum te isoleren en tochtvrij te maken. De volgende stap is de uitwerking en uitrol van een warmtekoude-net op duurzame warmtebronnen. Ook hiervoor is een deel van de subsidie bedoeld.
Bij het project zijn woningcorporatie Wonen Limburg en de gemeente Peel en Maas betrokken. De gemeente Peel en Maas heeft op verzoek van de initiatiefnemers eind vorig jaar de PAW-aanvraag ingediend bij het Rijk en deze is nu toegekend.

Theo Neessen, voorzitter energiecoöperatie Peel Energie

“Met de PAW-subsidie van de Rijksoverheid, willen we de ontwikkeling starten in de eerste wijk van het project WarmteKoude Panningen. Door energiebesparing en door gebruik te maken van plaatselijke duurzame bronnen, kunnen we het aardgasverbruik in de toekomst steeds verder verlagen. De ontwikkeling van de energieprijzen maakt dit initiatief voor alle betrokkenen steeds gunstiger. Ook zijn verschillende partijen bereid gevonden om dit project te financieren. We komen snel met nieuws over hoe we verder willen gaan.”

Wethouder Paul Sanders

“De subsidiebijdrage van € 4 miljoen is een enorme kans voor de WarmteKoude Panningen en dus voor de inwoners. Het initiatief geldt nu als voorbeeld voor veel andere gemeenten in het land. En het is een voorbeeld van hoe we in Peel en Maas werken: met initiatieven vanuit de samenleving en in samenwerking met alle betrokkenen. Niet voor niets is ons motto ‘Beleef samen duurzaamheid’. Ik wens de initiatiefnemers veel succes met dit plan, wij zullen hen daarbij ondersteunen waar dat kan.”


Informatie over het initiatief en het plangebied is te vinden op www.wkpanningen.nl.

Uitgelicht

Zoeken