Meer flexwoningen en aanpak E-, F- G-labels

esther

In 2023 gaan we extra inzetten op het realiseren van flexwoningen. En samen met gemeenten en huurdersorganisaties willen we de verduurzaming van huizen stimuleren, bijvoorbeeld via klusbussen, witgoedacties, inzet van energiecoaches en het versneld aanpakken van woningen met een E-, F- of G-label. Dat hebben we vastgelegd in de onlangs afgeronde prestatieafspraken.

Prestatieafspraken 2023

Ieder jaar bespreken we met gemeenten, huurdersbelangenverenigingen en collega-corporaties wat we het komende jaar met elkaar willen bereiken. Dit leggen we vast in prestatieafspraken. Met steeds meer gemeenten doen we dat meerjarig. En in steeds meer gemeenten zijn ook zorgorganisaties betrokken met het oog op het verlenen van zorg in wijken en buurten.

Hier vind je de gemaakte afspraken per gemeente.

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken