Actie huurverlaging Woonbond

ine

Op 1 maart 2018 publiceerden diverse media berekeningen van de Woonbond. Hierbij wordt gesteld dat woningcorporaties veel winst maken op de verhuur van woningen. Dat ligt echter een stuk genuanceerder en dat leggen we graag uit.

Investeren
Allereerst is het woord ‘winst’ misleidend. Woningcorporaties hebben namelijk geen winstoogmerk. De opbrengst investeren we weer in nieuwe sociale huurwoningen of in verbeteringen van bestaande woningen. De komende jaren zullen we nog veel geld moeten investeren in verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid.
Bovendien zit veel waarde van ons vastgoed in de stenen; dat geld hebben we dus niet ter beschikking om uit te geven/ te investeren.

Woonlasten beperken
Wij merken ook dat het voor steeds meer huurders lastig wordt de huur te betalen. Daar maken we ons zorgen over. We proberen dan ook op meerdere fronten de woonlasten voor onze huurders te beperken. Dat doen we op de volgende manieren:
1.    De komende vier jaar verduurzamen we 4.000 woningen, zonder huurverhoging. Dit zorgt voor een lagere energierekening en dus voor lagere woonlasten.
2.    De afgelopen jaren hebben we de jaarlijkse huurverhoging zo laag mogelijk gehouden. Het afgelopen jaar was deze slechts 0,3% (wettelijk was een hoger percentage mogelijk).
3.    Nieuwe huurders die recht hebben op huurtoeslag kunnen een lagere huur krijgen. Dit noemen we het tweehurenbeleid. Een duidelijke uitleg hierover vindt u in dit filmpje.

Waar gaat de huur naartoe?
Wilt u weten wat wij doen met de huuropbrengsten die bij ons binnenkomen? In onze verkorte versie van het jaarverslag van afgelopen jaar leggen we uit waar de huur naar toe gaat.

Meedenken over oplossingen betaalproblemen
Onlangs deden we een oproep onder onze huurders om met ons mee te denken over welke extra maatregelen we kunnen nemen om betaalproblemen te voorkomen.
Heeft u goede ideeën? Wilt u ook met ons meedenken? U kunt uw idee met ons delen via
https://argu.co/q/800. Ook kunnen huurders zich via deze link opgeven om met ons mee te denken.

Kortom, betaalbaarheid is voor ons een belangrijk thema waar we aandacht voor hebben en houden. Zowel voor mensen met een laag inkomen als voor mensen met een middeninkomen.

 

Uitgelicht

Zoeken