Een wijziging in de vaststelling of hoogte van de servicekosten

Ingrid Bekker

Welke situaties kunnen zich voordoen en hebben invloed op de servicekosten.

De van toepassing zijnde servicekosten worden vastgesteld bij het sluiten van het huurcontract. Bij 'mutatie', dus bij het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst, krijgt u te maken met de dan geldende regeling wat betreft servicekosten van het nieuwe huurobject.

Daarnaast kunnen zich nog de volgende situaties voordoen:
•    Wijzigt Wonen Limburg zaken en diensten in het servicepakket die hij niet aan alle huurders hoeft te leveren, dan gelden die wijzigingen alleen voor huurders die met deze wijziging instemmen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een onderhoudsservice-abonnement of roerende apparatuur.
•    Wijzigt Wonen Limburg zaken en diensten in het servicepakket die hij alleen voor een aantal huurders gezamenlijk kan leveren, dan moet minimaal 70% van die huurders instemmen met de wijzigingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een huismeester en portiekreiniging.
•    Stemt minimaal 70% van de huurders in? Dan geldt de verandering voor alle huurders. Gaat u hier niet mee akkoord? Dan kan u naar de rechter stappen en vragen of de wijziging redelijk is. Dat moet u doen binnen 8 weken nadat u heeft gehoord dat 70% van de huurders wel heeft ingestemd. Doet u dit niet, dan zal u de verandering moeten accepteren.
•    Wijzigt Wonen Limburg zaken of diensten in het servicekostenpakket, dan mogen de huurders die al in het gebouw wonen en geen overeenkomst met Wonen Limburg hierover hebben, hier geen last van hebben. Ze hoeven hier dus niet voor te gaan betalen. Bij nieuwe huurders in het complex wordt deze dienst echter overeengekomen in het huurcontract. Het kan dus zijn dat u een ander bedrag aan servicekosten betaalt dan uw buren.

 

Uitgelicht

Zoeken