Hoe vindt de afrekening servicekosten plaats?

Ingrid Bekker

Ieder jaar krijgt u een afrekening van de servicekosten.

Wij zijn wettelijk verplicht om ieder jaar vóór 1 juli de servicekosten van het voorgaande kalenderjaar met u af te rekenen. Als wij dit te laat doen, betekent dit niet dat de afrekening komt te vervallen. U heeft dan wel de mogelijkheid om de Huurcommissie in te schakelen.

De afrekening servicekosten staat los van de afrekening stookkosten. De afrekening stookkosten moet volgens de Warmtewet vóór 31 december van het volgende jaar afgerekend worden. Dus de stookkosten over het jaar 2016 worden vóór 31 december 2017 met u afgerekend. Over 2016 verzorgt ISTA Nederland de afrekening stookkosten.

U betaalt maandelijks een voorschot op de servicekosten. Als het door u betaalde voorschot hoger is dan de werkelijke kosten, ontvangt u bij de afrekening het teveel betaalde bedrag terug. Zijn de werkelijke kosten echter hoger, dan betaalt u bij. Aan de hand van de werkelijke kosten van de afgelopen periode en de te verwachten tariefswijzigingen in het nieuwe jaar wordt een nieuw voorschotbedrag bepaald. Dit nieuwe voorschot en de ingangsdatum hiervan staan vermeld in de afrekenbrief.

In het overzicht op de afrekening maken wij voor u inzichtelijk:
•    hoeveel de werkelijke kosten bedragen;
•    hoe groot het bedrag is dat u al aan (maandelijkse) voorschotten betaald heeft;
•    het bedrag dat u uitbetaald krijgt dan wel moet bijbetalen.

Op de afrekening vindt u een aantal posten niet terug. Zoals het abonnement huurdersonderhoud en de glasschadehersteldienst. Dit komt omdat deze posten niet afgerekend worden. Het betreft een abonnement. U hoeft hierop dus niet bij te betalen, maar u krijgt ook geen geld terug (zie ook uw account in 'Mijn Wonen Limburg').

 

 

Uitgelicht

Zoeken