Wat zijn servicekosten?

Ingrid Bekker

Servicekosten zijn kosten voor diensten en activiteiten die Wonen Limburg aan u levert en die niet onder de kale huurprijs vallen.

Als Wonen Limburg de rekeningen betaalt voor de volgende diensten, mogen wij de kosten van deze ‘service’ aan u doorberekenen:

•    water;
•    elektra;
•    schoonmaak van het trappenhuis;
•     tuinonderhoud;
•    onderhoud dat wettelijk voor rekening van de huurder is. De kosten moeten werkelijk door Wonen Limburg zijn gemaakt en redelijk zijn om te mogen worden doorberekend.

 

Uitgelicht

Zoeken