Welke servicekosten onderscheiden we?

Ingrid Bekker

We onderscheiden de volgende servicekosten:

 

soort

omschrijving

Administratiekosten

Administratiekosten zijn kosten die Wonen Limburg maakt om de servicekosten te administreren. Wonen Limburg berekent 5% administratiekosten.

Elektriciteit gemeenschappelijke ruimten

Hierbij gaat het om de kosten voor elektriciteit van liften, verlichting van galerijen, trappenhuizen, bergingangen en dergelijke. Bovendien betaalt u voor de transportkosten van elektriciteit.

Lift

Het gaat hier om de kosten van de 24-uurs service.

Liftalarmering

De vastrecht- en gesprekskosten voor de alarmtelefoon in de lift.

Overig gasgebruik

Hierbij gaat het om de kosten van het gasverbruik voor de geiser en het fornuis. De verdeling van dit verbruik vindt plaats op basis van het betaalde voorschot. Het voorschot is bepaald door de grootte van de woning, het verbruik van de afgelopen jaren en de te verwachten gasprijs.

Schoonmaakkosten en glaswassen

De kosten voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimten en eventueel het wassen van ruiten (exclusief onbereikbaar glas), inclusief het verbruik van water. Wonen Limburg brengt de facturen van het schoonmaakbedrijf voor de periodiek uitgevoerde werkzaamheden in rekening. Ook de schoonmaak (inclusief materiaal) bij het optreden van calamiteiten kunnen wij doorbelasten.

Tuinonderhoud

Onderhoud van de gemeenschappelijke tuin wordt doorberekend wanneer de tuin alleen bedoeld is voor de bewoners van het complex waar de tuin aan grenst. Tot het onderhoud behoort o.a. grasmaaien, snoeien, onkruid verwijderen en vervangen van dode planten. De eerste aanleg bij een nieuwbouwcomplex behoort niet tot het onderhoud.

Vergoeding wijk-/complexbeheer

De salariskosten en de kosten van het telefoonabonnement van de wijk-/complexbeheerder. Hiervan wordt 70% bij u in rekening gebracht op basis van de werkelijk gewerkte uren in uw complex. De vorige 30% is voor rekening van Wonen Limburg. Deze berekening is conform de voorschriften van de Huurcommissie.

Waterverbruik

Het betreft het collectief verbruik van water binnen uw complex. De verdeling van de kosten gebeurt op basis van het betaalde voorschot voor het waterverbruik. Als er tussenmeters zijn, worden de kosten berekend aan de hand van de opgenomen meterstanden.

 

 

Uitgelicht

Zoeken