Huurverlaging

ine

Wie heeft er recht op een huurverlaging?
Sommige bewoners hebben dit jaar recht op een eenmalige huurverlaging. Die is bedoeld voor mensen die veel huur betalen in verhouding tot hun inkomen. Het belangrijkste: als u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u de huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen.

Ondanks dat deze wetgeving niet voor Wonen Limburg Accent geldt, hebben we besloten om deze regeling ook voor de sociale huurwoningen van Wonen Limburg Accent toe te passen.

Wat zijn de voorwaarden voor huurverlaging?
Of u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging in 2021 hangt af van:
- de hoogte van uw netto huur: hoger dan € 633,25 
- uw (gezamenlijk) inkomen 
- de samenstelling van uw huishouden.

Kijk in dit schema. Dan ziet u of u aan de voorwaarden voor huurverlaging voldoet. 

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u automatisch een brief van ons voor 1 april
U hoeft de huurverlaging dus niet zelf aan te vragen. De Belastingdienst zocht voor ons uit welke bewoners recht hebben op een huurverlaging. Voor 1 april ontvangen deze bewoners een brief van ons dat hun huurprijs met ingang van 1 mei 2021 lager is.

U voldoet aan alle voorwaarden, maar u krijgt voor 1 april geen brief van ons?
De Belastingdienst kijkt naar het inkomen dat u had in 2019. Is uw inkomen in 2020 gedaald? Dan komt u misschien toch in aanmerking voor een huurverlaging. Uw inkomen moet dan minimaal zes maanden lang lager zijn dan de geldende inkomensgrens. In dat geval kunt u de huurverlaging zelf aanvragen. We informeren de huurders die hiervoor eventueel in aanmerking komen in de brief over de jaarlijkse huurverhoging die voor 1 mei wordt verstuurd. 

U kunt tot 31 december 2021 huurverlaging aanvragen
Vraagt u de huurverlaging aan vóór 1 juni 2021, dan gaat de huurverlaging in per 1 mei 2021. Let op: vraagt u de huurverlaging later aan, dan gaat deze pas in op de 1e dag van de 2e maand na aanvraag. Bijvoorbeeld bij een aanvraag in juni, gaat de huurverlaging in per 1 augustus.

Aanvraagformulieren
Hieronder vindt u de formulieren om een aanvraag te doen.

Formulier aanvraag huurverlaging Wonen Limburg

Formulier aanvraag huurverlaging Wonen Limburg Accent


Via onderstaande link weet u snel of u in een sociale-huurwoning woont of in een woning in de vrije sector.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/woon-ik-in-een-sociale-huurwoning-of-niet

Uitgelicht

Zoeken