Bezwaar maken tegen de huurverhoging van 2022

ine

Bent u het niet eens met de hoogte van de voorgestelde huurverhoging, dan kunt u bezwaar maken. De huurverhoging voor 2022 gaat in per 1 juli 2022.

Redenen om bezwaar te maken
 
a. De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijs volgens het puntensysteem te liggen.
b. Wonen Limburg / Wonen Limburg Accent verhoogt binnen 12 maanden na ingang van de laatste wettelijke huurprijswijziging de huurprijs opnieuw. Hierop zijn 3 uitzonderingen. Wonen Limburg / Wonen Limburg Accent mag de huurprijs wel binnen 12 maanden verhogen:
- in het 1e jaar van uw huurcontract;
- als de vorige huurverhoging langer dan een jaar geleden was;
- als Wonen Limburg / Wonen Limburg Accent uw woning heeft verbeterd.
c. Het huurverhogingsvoorstel is te laat ingediend (Wonen Limburg / Wonen Limburg Accent moet de huurverhoging tenminste 2 maanden van tevoren voorstellen)
d. De huurverhoging is hoger dan wettelijk is toegestaan
e. Er loopt een procedure huurverlaging op grond van onderhoud bij de Huurcommissie of de Huurcommissie heeft hierover al uitspraak gedaan waarbij u in het gelijk bent gesteld
f. In het voorstel voor huurverhoging staan fouten. Bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs.
 
Zo dient u een bezwaar tegen de huurverhoging 2022 in
Maak voor uw bezwaar altijd gebruik van het formulier Bezwaarschrift Huurverhoging en stuur dit op naar Wonen Limburg / Wonen Limburg Accent.
 
Dat kan per post naar:
Postbus 1254
6040 KG  Roermond
 
Of per mail naar:
 
Of lever het formulier in bij de dichtstbijzijnde buurtwinkel.
 
Zorgt u er voor dat uw bezwaar vóór 1 juli 2022 bij ons binnen is. Alleen dan kunnen we uw bezwaar in behandeling nemen.
 

Uitgelicht

Zoeken