Niet tevreden? Samen lossen we het op!

Jessica Vossen

Wij zetten ons samen met u in voor een prettige woning en woonomgeving. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent over onze dienstverlening. Bijvoorbeeld over het uitvoeren van onderhoud, over de huurprijsbepaling of over de wijze waarop u te woord gestaan bent door een van onze medewerkers. Wat de reden ook is, we horen het graag van u. Samen kunnen we dan tot een oplossing komen.

Uw klacht melden

U kunt uw klacht op verschillende manieren aan ons doorgeven:
- via uw account in Mijn Wonen Limburg
- u vult het klachtenformulier in;
- u stuurt een e-mail naar post@wonenlimburg.nl;
- u belt met ons WoonAdviesTeam via 088 - 3850800;
- u komt langs bij de dichtstbijzijnde buurtwinkel van Wonen Limburg;
- u stuurt een brief naar Wonen Limburg, Postbus 1254, 6040 KG  Roermond.

Behandeling van uw klacht

Als we uw klacht hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Wij gaan dan aan de slag om samen met u binnen 2 weken tot een oplossing te komen. Alle afspraken die we maken, leggen we schriftelijk vast. Zo weet u precies wat u van ons mag verwachten.

Als we er samen niet uit komen

Toch is het best mogelijk dat u niet altijd tevreden bent over de behandeling van uw verzoek, vraag of klacht. Huurders en woningzoekenden kunnen zich tot de Regionale Geschillencommissie van woningcorporaties in Noord- en Midden-Limburg wenden als ze een klacht over Wonen Limburg willen indienen. De Geschillencommissie komt pas in beeld als een normale melding niet naar tevredenheid door ons is afgehandeld. Uw klacht kunt u alleen schriftelijk indienen. De onafhankelijke Geschillencommissie hanteert het principe van hoor en wederhoor en geeft binnen twee maanden een bindend advies over uw klacht. Dit advies ontvangt u per brief. Voor meer informatie kunt u de folder 'Omdat u het niet altijd eens bent met uw verhuurder' van de Regionale Geschillencommissie Noord- en Midden-Limburg raadplegen. Het reglement en klachtformulier kunt u hier downloaden. Het klachtformulier kunt u ook ophalen in de dichtstbijzijnde buurtwinkel.

Klachten over de huur

Voor een klacht over huurverhoging kunt u terecht bij de Huurcommissie, een landelijke, onafhankelijke overheidsorganisatie. Zij geeft informatie over het huurprijsbeleid en de uitvoering daarvan. Ook doen zij uitspraak over geschillen over huurprijs, onderhoud en servicekosten van de woning. Voor meer informatie en het downloaden van formulieren: www.huurcommissie.nl. Heeft uw woning ernstig achterstallig onderhoud en vindt u dat u daardoor teveel huur betaalt? Ook dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Bel voor meer informatie de Huurlijn: 0800 - 488 72 43. De Huurlijn is dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 17.30 uur.

Burenoverlast

Naast klachten over het handelen van Wonen Limburg, kan zich ook onenigheid met de buren voordoen. In onze folder 'U en uw buren: als u er samen niet uitkomt' geven wij u tips over hoe u goed contact kunt onderhouden met uw buren en wat u kunt doen tegen bijvoorbeeld geluids- en stankoverlast.

Vragen?

Heeft u na het lezen van onze folder nog vragen over het indienen van een klacht? Neemt u telefonisch contact op met ons WoonAdviesTeam via telefoonnummer 088 - 3850800.

Zoeken