Over de kosten en opbrengsten

Ingrid Bekker

Wilt u weten hoeveel de zonnepanelen u gaan opleveren en wat uw eigen bijdrage is?

Hoeveel moet ik zelf als huurder bijdragen aan de panelen?
U hoeft zelf  geen geld voor de aanschaf van de panelen te betalen. De opbrengst voor de panelen is helemaal voor u. Wel betaalt u per maand een bijdrage voor de panelen. Het verschil tussen de opbrengst en uw bijdrage is helemaal voor u. En dit iedere maand weer. De daadwerkelijke opbrengst  is wel afhankelijk van de oriëntatie van uw woning, de hellingshoek van uw dak en eventuele schaduwwerking.

Krijg ik mijn besparingsbedrag maandelijks gestort?
Nee, u krijgt geen bedrag gestort. De zonnepanelen leveren een deel van de totale stroom die u nodig heeft voor uw huishouden. Dat betekent dat u met de panelen minder stroom afneemt van uw energieleverancier dan nu het geval is, bij gelijkblijvend gebruik uiteraard. Uw energierekening wordt dus lager. Vergeet u niet bij uw energieleverancier het voorschot aan te passen, anders heeft u het voordeel pas bij de jaarlijkse eindafrekening.

Aan wie moet ik mijn bijdrage betalen?
Uw bijdrage aan de zonnepanelen wordt op maandbasis door ons via de huur bij u in rekening gebracht.

Betaal ik ieder jaar huurverhoging over de panelen?
De bijdrage die u voor de zonnepanelen betaalt wordt via extra huurkosten in rekening gebracht. Dit gedeelte wordt echter als aparte component in de huur beschouwd en wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de consumenteninflatie. Dat betekent dat de jaarlijkse huurverhoging (meestal hoger dan de inflatie) niet geldt voor uw bijdrage aan de zonnepanelen. Uw bijdrage aan de zonnepanelen wordt jaarlijks met het inflatiepercentage verhoogd.

Heeft deelname aan Zonnig-Limburg gevolgen voor mijn huurtoeslag?
Uw eigen bijdrage betaalt u via de huur. Uw huur wordt dus verhoogd. Indien u vóór het moment van huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, behoudt u het recht op huurtoeslag. Dus ook als de huur boven de huurtoeslaggrens uitkomt.

 

Uitgelicht

Zoeken