Huurverhoging 2019

ine

U heeft de jaarlijkse brief over de huurverhoging van ons ontvangen. Misschien is iets u niet duidelijk en hebt u vragen. Lees dan de meest gestelde vragen eens door.

De vragen die ons regelmatig gesteld worden over de huurverhoging zetten wij voor u op een rij.

Wanneer wordt mijn huur verhoogd?
De huur wordt jaarlijks op 1 juli verhoogd en wordt vastgesteld door de overheid. Voor 1 mei stellen wij u schriftelijk op de hoogte.

Ik ontvang huurtoeslag. Moet ik de jaarlijkse huurverhoging ook doorgeven aan de Belastingdienst?
Wonen Limburg geeft de jaarlijkse huurverhoging door aan de Belastingdienst. Wij sturen u vóór 1 mei een brief over de huurverhoging samen met een nieuwe huurspecificatie.

Is er ook een maximum voor de huurprijs van mijn woning?
De huur van uw woning mag niet boven de maximaal redelijke huur uitkomen. Waar die grens precies ligt, hangt af van de kwaliteit van de woning.
Een puntensysteem geeft de kwaliteit van een huurwoning in punten weer. Het puntensysteem heet ook wel het woningwaarderingsstelsel. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte, WOZ-waarde, energielabel en sanitair, krijgt punten. Bij elkaar opgeteld leveren de punten een maximale huurprijs op, ook wel de maximaal redelijke huur genoemd. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Waar vind ik informatie over het puntensysteem ofwel de woningwaardering voor mijn huis?
U kunt het overzicht van de woningwaardering van uw huis telefonisch opvragen bij ons WoonAdviesTeam via 088 – 385 0800 of mail naar post@wonenlimburg.nl.

Welke huurverhoging krijg ik maximaal?
Wonen Limburg beperkt de jaarlijkse huurverhoging dit jaar tot 1,6% voor al haar huurders. Dat is gelijk aan het inflatiecijfer over 2018 en daarmee een stuk lager dan wettelijk is toegestaan (4,1% tot 5,6% afhankelijk van uw inkomen).

Mijn huurbetaling wordt automatisch geïncasseerd door Wonen Limburg. Moet ik de automatische afschrijving laten aanpassen?
Nee, die past Wonen Limburg automatisch aan. U hoeft dus niets te doen.

Ik heb een periodieke overschrijving via mijn eigen bank, moet ik deze aanpassen?
Ja, dat moet u zelf regelen bij uw bank.

Een derde betaalt voor mij de huur. Moet ik de nieuwe huurprijs doorgeven?
Betaalt een derde partij uw huur (bijvoorbeeld een bewindvoerder)? Geef dan op tijd de nieuwe huur aan deze partij door. Zo voorkomt u dat u niet het juiste huurbedrag betaalt en mogelijk een betalingsachterstand krijgt.

 

Uitgelicht

Zoeken