Piushof Panningen

De 72 huurwoningen aan het Piushof moeten plaatsmaken voor nieuwbouw. De sterk verouderde woningen staan inmiddels leeg. Samen met de gemeente Peel en Maas en omwonenden is gewerkt aan het maken van plannen voor nieuwbouw.

Op dit moment is het plan om er in totaal 64 woningen te gaan bouwen; 46 levensloopbestendige huurwoningen en 16 twee-onder-een kap woningen. Voor deze 16 woningen zijn we nog in gesprek of hier naast een aantal vrije sector huurwoningen ook eventueel koopkavels gaan aanbieden.

We verwachten dat uiterlijk najaar 2019 de bewoners in hun nieuwe woning kunnen gaan wonen.

Piushof moet een fijn thuis worden voor iedereen, waar buren een goede buur voor elkaar zijn en waar nodig elkaar helpen. Van een fietsband plakken en een formuliertje invullen tot het organiseren van een buurt BBQ. Of gewoon iets gezelligs ondernemen samen.
Op donderdag 6 september (van 19.00 - 21.00 uur) organiseren we een bijeenkomst, waarin we samen met mogelijk toekomstige bewoners willen bedenken, hoe we er zo'n fijne buurt van kunnen maken. Aanmelden via piushof@wonenlimburg.nl.

Bezoekadres:
Piushof , Panningen
Website:
http://
Google maps Piushof Panningen

Beeldmerk Piushof Panningen

 

De 72 huurwoningen aan het Piushof moeten plaatsmaken voor nieuwbouw. De sterk verouderde woningen staan inmiddels leeg. Samen met de gemeente Peel en Maas en omwonenden is gewerkt aan het maken van plannen voor nieuwbouw.

Op dit moment is het plan om er in totaal 64 woningen te gaan bouwen; 46 levensloopbestendige huurwoningen en 16 twee-onder-een kap woningen. Voor deze 16 woningen zijn we nog in gesprek of hier naast een aantal vrije sector huurwoningen ook eventueel koopkavels gaan aanbieden.

Samen met de gemeente en de klankbordgroep zijn er een aantal uitgangspunten voor het nieuwe Piushof bepaald:
•    Wonen in en aan het groen
•    Wens om te kunnen wonen in een hofje
•    Parkeren niet meer in de straat
•    Een mix van huur en koop
•    Stimuleren ontmoeten nieuwe bewoners door Samen Wonen

Samen Wonen in Piushof
Piushof moet een fijn thuis worden voor iedereen, waar buren een goede buur voor elkaar zijn en waar nodig elkaar helpen. Van een fietsband plakken en een formuliertje invullen tot een buurtbarbecue organiseren. Of gewoon iets gezelligs ondernemen samen.   
Ook biedt Piushof bewoners de ruimte om samen kleur te geven aan hun woonomgeving. Zo kunnen ze samen nadenken over de inrichting en het onderhoud van een deel van het openbare groen en allerlei andere zaken, maar vooral hoe bewoners samen willen leven. Hierover spraken wij op 6 september met geïnteresseerden en overige belangstellenden. En wisselende ideeën met elkaar uit over hoe we er samen een fijne, saamhorige buurt van kunnen maken. Dit vormt ook een belangrijk onderwerp tijdens de interesse gesprekken met mogelijk nieuwe bewoners van Piushof.

Terugkoppeling klankbordsessie    

Op dinsdagavond 29 mei spraken we met de Klankbordgroep. Deze groep bestaat uit een afvaardiging van oud huurders van Piushof en omwonenden. We hebben hen bijgepraat over de stand van zaken en samen van gedachten gewisseld over diverse onderwerpen. Hun waardevolle ideeën en aandachtspunten sluiten mooi aan bij ons gezamenlijk doel: het creëren van een moderne, gezellige, sportieve en veilige wijk.  We kijken dan ook terug op een constructieve avond!

Bestemmingsplanprocedure gestart
We verwachten dit najaar te kunnen starten met de sloop van de huidige 72 woningen. En omdat de toekomstige invulling van dit gebied steeds concreter wordt, hebben we in overleg met de gemeente Peel en Maas de procedure voor een bestemmingsplanwijziging gestart. Op woensdagavond 11 juli hielden we daarom een informatie inloopmoment in de hal van het Huis van de Gemeente aan het Wilhelminaplein 1 te Panningen waar de plannen zijn toegelicht en gelegenheid was tot het stellen van vragen.

Interesse om aan Piushof te komen wonen?
Heeft u interesse om in de toekomst aan Piushof te wonen? Stuurt u ons dan een mail (piushof@wonenlimburg.nl).  Of laat uw gegevens achter bij de interesselijst (zie projectinformatie). We houden u dan op de hoogte. 

Bent u al ingeschreven als woningzoekende op Thuis in Limburg?
Om in aanmerking te komen voor een huurwoning in Piushof is het belangrijk dat u als woningzoekende bent ingeschreven bij Thuis in Limburg. Inschrijven is gratis en heel eenvoudig. Het kost slechts enkele minuten van uw tijd. Inschrijven kan via deze link.

 

Op deze plantekening de verdeling van de woningen, zoals we dit als voorstel hebben ingediend bij de gemeente Peel en Maas:


Piushof Panningen plan

 

 

 

Zoeken