Zuidsingel (33 appt en 17 woningen) in Venray

In de loop van 2015 zijn de 66 appartementen en 8 grondgebonden woningen aan de Zuidsingel in Venray gesloopt om plaatst te maken voor nieuwbouw van energiezuinige woningen en appartementen.
In april 2018 zijn we gestart met de bouw van 17 grondgebonden woningen en 33 appartementen. De verhuur is inmiddels in volle gang, reageren op de woningen is niet meer mogelijk.

Bezoekadres:
Zuidsingel , Venray
Google maps Zuidsingel (33 appt en 17 woningen) in Venray

Zuidsingel afbeelding internet

Waar tot voor kort drie woongebouwen met in totaal 66 appartementen en acht seniorenwoningen uit de jaren 60 stonden, bouwt Van Wijnen Sittard voor Wonen Limburg drie nieuwe energiezuinige woongebouwen met 33 comfortabele appartementen én 17 energiezuinige, levensloopbestendige woningen. Het
totale terrein is ingedeeld in drie woongebieden. Elk woongebied bestaat uit 1 woongebouw met 11 appartementen en vijf of zes levensloopbestendige woningen. Het gehele terrein wordt opnieuw ingericht waarbij voldoende openbare parkeerplaatsen worden aangelegd. Ook wordt met zorg aandacht besteed aan het openbaar groen.

Eind april 2018 zijn we gestart met de bouwwerkzaamheden. De verhuur is inmiddels (mei 2018) in volle gang, reageren op de woningen is voor nu niet meer mogelijk.

 

 

Zoeken