Nieuwe en vertrouwde gezichten voor het onderhoud

Marian Gielen

Sinds 1 januari doen we het onderhoud aan onze huizen anders dan voorheen. Daarom hebben we ook nieuwe contracten afgesloten met onze onderhoudspartners. Daar zitten nieuwe bedrijven bij, maar ook vertrouwde gezichten.

Helm

Wat is er veranderd?
Het belangrijkste is dat onze onderhoudspartners meer verantwoordelijkheden hebben. Wij vertellen ze niet meer precies wat ze moeten doen. In plaats daarvan hebben we een ‘kwaliteitskader’ opgesteld. Daar staat in aan welke kwaliteit alle onderdelen van onze huizen moeten voldoen. De onderhoudspartners bepalen voortaan zélf hoe ze die kwaliteit bereiken. Verder werken de onderhoudspartners meer samen. Dat zorgt ervoor dat u sneller en beter wordt geholpen.

Uitgelicht

Zoeken