Maak kennis met Roos

Maak kennis met Roos Lipsch

ine

Roos is één van onze wijk- en complexbeheerders. Zij werkt vanuit de buurtwinkel Roermond. Hieronder vertelt zij over haar werk.

Roos header foto

“Ruim een half jaar ben ik nu wijk- en complexbeheerder. Het liefst ga ik op mijn fiets door de buurt om in contact te komen met bewoners. Dat is voor mij de beste manier om een gevoel te krijgen bij het leven in de wijk.”

Achter de voordeur

In de wijk heb ik oog voor de mensen die het moeilijk vinden om voor zichzelf te zorgen. Als ik hoor dat er iemand overleden is, kijk ik bijvoorbeeld of de achtergebleven partner het zelfstandig redt. Iemand die zijn problemen wil aanpakken, staat niet alleen. Ik heb een heel netwerk van contacten bij instanties, gemeente en politie dat ik eventueel kan inschakelen.

In gesprek

Veel mensen kijken verder dan hun eigen huishouden. Zij hebben ideeën voor verbeteringen in de straat, zoals meer parkeerplaatsen of mooiere groenperkjes. Ook al zijn die zaken de verantwoordelijkheid van de gemeente, met die mensen ga ik graag in gesprek. Ik verwijs ze door naar het juiste loket. En ik denk mee hoe ze samen met andere buren iets kunnen betekenen in hun buurt. Ik ben in mijn element als ik mensen kan enthousiasmeren om gezamenlijk iets te ondernemen.

Beste ideeën

Ons hele team van wijk- en complexbeheerders zet zich in om mensen meer te betrekken bij hun wijk. We geven bewoners ruimte voor eigen inbreng. Bij een schilderbeurt van een complex kunnen bewoners bijvoorbeeld samen de nieuwe kleuren kiezen. Als ik zie dat bewoners niet alleen trots zijn op hun woning, maar ook op hun woongebouw en wijk, word ik heel blij.”

Maak kennis met Roos

ine

Uitgelicht

Zoeken