Overlast? Soms zit er meer achter

ine

Net als u zien wij dat er steeds meer mensen met een ‘andere’ achtergrond in onze buurten wonen. Een van de veranderingen die vaak wordt genoemd: er wonen meer mensen die voorheen waarschijnlijk in een zorginstelling zouden worden geplaatst.

Aniek en Maril

Wij horen van bewoners dat ze vinden dat hun wijk daardoor verandert. Soms ervaren mensen overlast. Zonder dat u het misschien weet, doet Wonen Limburg veel om die overlast te beperken. En als u wilt, kunt u zelf ook iets doen. Dat leggen we u graag uit.

Kwetsbare mensen
“Wat heel belangrijk is om te weten; Wonen Limburg kan deze ontwikkeling niet zomaar veranderen”, legt medewerker Leefbaarheid Aniek Burger uit. “We hebben te maken met maatschappelijke veranderingen. Veranderingen in de zorg. Dit zijn vaak kwetsbare mensen. En Wonen Limburg heeft juist de maatschappelijke opdracht om kwetsbare mensen te helpen met goede, betaalbare woonruimte. Natuurlijk doet Wonen Limburg veel moeite om iedere buurt prettig leefbaar te houden. Voor álle bewoners.”

Actieve bewoners
Aniek: “Als een nieuwe bewoner bijvoorbeeld psychische problemen heeft, dan schakelen we hulpverleners in voor de begeleiding. Daar zijn we vaak al lang van tevoren mee bezig. We willen dat ook zo iemand zich prettig voelt in de buurt. Soms heeft dat tot gevolg dat andere buurtbewoners zich juist minder prettig gaan voelen. Bijvoorbeeld door geluidsoverlast of andere overlast. Het is heel belangrijk dat iedereen die overlast ervaart, dat meteen bij ons meldt. Wij kunnen dan als het nodig is hulpverlening inschakelen. Ik hoop dat actieve bewoners zich ook zélf willen inzetten om mensen zich thuis te laten voelen. Mooi hoe ze dat in de Geertenhof doen.”

“Samen de schouders eronder”
Mensen die overlast veroorzaken, hebben dat soms zelf niet door. Of ze zouden wel graag hulp willen, maar weten niet hoe ze dat moeten regelen. Dat gebeurde ook in de Geertenhof in Weert, vertelt Maril Donkers van de bewonerscommissie: “Er woont een meneer in ons gebouw met een drugsverleden. Het stonk op de galerij en mensen hadden daar last van. Dan kun je gaan klagen om iemand eruit te krijgen óf je zet de schouders eronder om hem te helpen. We hebben het huis leeggehaald en schoongemaakt, en alles naar de milieustraat gebracht. Stichting Humanitas zorgde voor een nieuwe vloer en heeft de boel laten schilderen. De penningmeester van de vereniging ging net nieuwe meubels kopen en gaf hem haar oude meubels. Via een hulpinstantie krijgt hij financiële begeleiding en een wekelijkse poetshulp. Bewoners kijken nu heel anders tegen hem aan. Zo kan het dus ook.”

Tijdelijke opvang
Jitske Ploegman werkt voor het Meldpunt flexibele opvang in Weert. Daar komen mensen terecht die dakloos zijn of dat binnenkort worden. Vaak zijn dit mensen die verschillende problemen hebben, zoals werkloosheid, schulden, psychische problemen en verslaving. “Als eerste proberen we die problemen zo goed mogelijk te stabiliseren”, legt Jitske uit. “Iemand krijgt bijvoorbeeld schuldhulpverlening of psychische zorg. Zolang de situatie niet stabiel is, woont zo iemand in een tijdelijke opvang. Mensen die in de opvang zitten, bespreken we in de Werkgroep Wonen. Daar zit Wonen Limburg ook in. Gaat het goed genoeg met ze? Dan kunnen ze via Wonen Limburg een woning huren.”

Achter de schermen
Vanuit de tijdelijke opvang verhuist iemand niet zomaar naar een woning. Achter de schermen worden vaak veel afspraken gemaakt. Jitske: “Gaat het erg goed, dan krijgt iemand op vrijwillige basis begeleiding. Soms sluiten we een zogenaamd ‘driepartijencontract’. Dat betekent dat de huurder, Wonen Limburg én een hulpverlenende instantie een contract afsluiten. Dan zijn die drie partijen dus samen verantwoordelijk. Heel soms is er alleen een contract tussen Wonen Limburg en de hulpverlenende instantie. De bewoner zelf heeft dan dus geen huurcontract. Als de bewoner zich dan niet goed gedraagt, kan hij niet in die woning blijven.”  

Een eigen woning!
Behalve met hulpverlenende instanties, heeft Jitske ook contact met bijvoorbeeld de wijkagent en de gemeente. “Voor buurtbewoners is dit vaak onzichtbaar, maar we doen dus heel veel om overlast te beperken. Ik hoop dat buurtbewoners begrijpen dat we nooit ‘zomaar’ iemand in een woning plaatsen. Besef wel: voor deze mensen is Wonen Limburg hun hoop, hun lichtpuntje. Dat ze een eigen woning mogen huren, is meestal het eind van een heel zware rit voor ze. Ze blijven gemotiveerd omdat ze weten dat ze uiteindelijk de sleutel van hun eigen voordeur krijgen. Van de mensen die wij de afgelopen drie jaar via Wonen Limburg hebben gehuisvest, is er niemand teruggekeerd in de opvang. Dat zegt toch wel iets.”

Zelf iets doen? Denk eens aan het Leefbaarheidsfonds
Wonen Limburg vindt het erg belangrijk dat buurtbewoners samen dingen ondernemen. Door elkaar te ontmoeten en beter te leren kennen, lossen we ook samen mogelijke problemen op. Wilt u zelf iets organiseren om de omgang tussen buurtbewoners te verbeteren? Dan kunt u daarvoor misschien wel een vergoeding krijgen uit het Leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg. Kijk voor meer informatie op wonenlimburg.nl.

 

 

Uitgelicht

Zoeken