Voedselbos in Venray; een plek voor wroeten en ontmoeten

ine

De voortuin verraadt waar ze woont. Het krioelt er van de plantjes en er staat een fraai insectenhotel. Het tuintje valt op in de wijk Centrum-West waar veel mensen kiezen voor hoofdzakelijk stenen of tegels met hier en daar wat groen. Het is de voortuin van Evelyn, initiatiefneemster van het voedselbos in Venray. Ze had een droom en heeft deze gedeeld in de Thuis In – sessie in 2018 in Centrum-West, waarbij dromen, wensen en ideeën van bewoners werden opgehaald.

eveline

Inmiddels is het geen droom meer, maar zijn bewoners, onder energieke begeleiding van Evelyn, samen met de Gemeente Venray en Wonen Limburg, hard aan de slag om een voedselbos te realiseren.

Door met een aantal enthousiaste wijkbewoners huis aan huis aan te bellen en mensen persoonlijk aan te spreken, werd het een droom die niet langer alleen van Evelyn was. Veel mensen vonden het een leuk idee, maar hadden niet echt een voorstelling van wat het dan precies zou worden. Daarom werd op de NL-Doe Dag een proeftuin ingericht van 25m2. Er kwamen tal van vrijwilligers op af! Dat was een goede start. “Ik zag dat de verharding toenam, niet alleen letterlijk in de tuintjes, maar ook de verharding in de maatschappij. Na die succesvolle dag, heb ik er alle vertrouwen in dat het voedselbos een positieve stimulans kan geven op allebei de vlakken”. 

Bewoners bepalen zelf
Bij de realisatie van het voedselbos bepalen bewoners zelf wat er gebeurt. “Een stuk zeggenschap over de buurt waarin je woont geeft het gevoel dat je van betekenis kunt zijn en dat is belangrijk”, vertelt Evelyn enthousiast. Ze realiseerde zich alleen ook, dat mensen een fraai uitzicht mooi vinden en vaak wel willen genieten van een mooi stuk grond, maar dat de wil om daar daadwerkelijk echt een steentje aan bij te dragen niet bij iedereen aanwezig is. “Dat is natuurlijk prima. Daar houden we dan ook rekening mee met de uitvoering van het plan”. 

Weinig onderhoud
Daarom wordt het een bos dat qua onderhoud weinig vraagt, maar wel een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar verbindingen gelegd worden en waar educatie kan plaatsvinden aan bijvoorbeeld kinderen of volwassenen over de biodiversiteit van ons land. Bij het ontwerp van het voedselbos zijn leerlingen van het Raayland College betrokken. 

Mensen komen meer naar buiten
Het voedselbos is nog niet klaar, maar er zijn al ontzettend veel ontmoetingen en leuke gesprekken geweest. Het voedselbos heeft dus niet alleen een positief effect op de natuur, maar ook op de leefbaarheid in de wijk. “Er is meer reuring in de wijk. Mensen in de wijk gaan er spontaan schoffelen, er worden moestuintjes aangelegd, er gebeurt zoveel meer nu. Laatst zag ik iemand uit eigen beweging de bloemen water geven! Mensen komen meer naar buiten”. En er gebeurt meer;  een frisse groep vrijwilligers maakt zich nu hard voor de wijk door elke eerste zaterdag van de maand vuil te prikken.  

Nu begint het pas
Samen met de wijkraad, bewoners en de vele vrijwilligers is er al veel bereikt. “Maar je moet het wel blijven enthousiasmeren, je moet er energie in blijven stoppen. En er moet vertrouwen zijn van partners die mee ondersteunen, zoals de Gemeente Venray en Wonen Limburg. Het werk is in principe al geslaagd, maar nog niet af. Daarvoor hebben we ook anderen nodig. Mensen hoeven nu niet zelf iets op te starten, ze kunnen heel gemakkelijk aansluiten. We hebben nog zoveel plannen; de moestuintjes aanleggen, Uurtje-Natuurtje-educatieonderwijs voor scholen, het opzetten van een openlucht-kantine, een speeltuintje, een bloemenpluktuin en nog zoveel meer. Het zaadje daarvoor is gepland en kan nu mooi verder groeien”. 

Wil je meer informatie? Kijk dan op de facebookpagina van Voedselsbosrand Venray
(@Voedselbosrand Venray | Facebook)

Gebruik van regenwater in het voedselbos
Duurzaamheid staat bij Wonen Limburg hoog in het vaandel. We zijn daarom onder andere bezig met het afkoppelen van het hemelwater van een aantal flats. Dat betekent dat het regenwater voortaan niet meer via een riool wordt afgevoerd, maar wordt opgevangen in een wadi (een groene greppel waar het regenwater naartoe loopt). Uiteindelijk gaat dit water gezuiverd weer terug de grond in; goed voor flora en fauna, hittestress, extreme droogte en zware neerslag.
Eén van de flats aan de rand van het voedselbos wordt ook afgekoppeld van regenwater. Het leuke is, dat het voedselbos een waterpomp krijgt, waarmee ze het grondwater op kunnen pompen om vervolgens te gebruiken voor het voedselbos.

Uitgelicht

Zoeken