Wonen Limburg Dag 2015

Een terugblik op de Wonen Limburg Dag

ine

De eerste Wonen Limburg Dag op 1 oktober is al even achter de rug. We zijn bijzonder blij dat onze huurders in grote getalen naar Roermond zijn gekomen.

WL Dag

We hebben met elkaar gesproken over thema’s die er voor ú toe doen. Dit varieerde van zelfbeheer tot energie besparende maatregelen. En van succesverhalen van wijkbewoners tot aan een workshop over dementie. Kortom: het hele Wonen Limburg Huis in Roermond bruiste van de activiteiten.

We hebben een aantal van de ruim 200 bezoekers gevraagd naar hun ervaringen en wat we een volgende keer anders / beter kunnen doen. Hieronder een paar reacties:
‘De tijd was té kort, er stond zoveel interessants op het programma’.
‘De openheid in de gesprekken vond ik erg fijn’.
‘Graag nog een keer organiseren’.
‘Een paar onderwerpen is al voldoende, en dan het liefst in mijn buurtwinkel’.

Deze reacties nemen we mee bij de organisatie van onze volgende Wonen Limburg Dag, zodat we nog beter kunnen aansluiten bij de behoefte van de huurder. Want, zoals onze bestuurder Wim Hazeu zei over Huurdersparticipatie 2.0 met de start van de Huurdersraad ‘Voor een eigentijdse corporatie is het cruciaal te weten wat er leeft bij huurders en hoe ze over bepaalde zaken denken. Zodat we onze dienstverlening maar ook ons beleid steeds weer kunnen verbeteren. Het gaat immers allang niet meer alleen om het stapelen van een hoop stenen, maar om de kwaliteit van wonen en leven van mensen met een smalle beurs’.

Bent u er de volgende keer ook bij?

Wonen Limburg Dag 2015

ine

Uitgelicht

Zoeken