Onze ogen en oren in de buurt

ine

Onze wijk- en complexbeheerders houden zich met veel meer bezig dan alleen maar met technische zaken. Zij zien erop toe dat uw woonomgeving schoon, heel en veilig is. Zodat u zo veel mogelijk woonplezier heeft.

Roos 4

Snel in actie

De wijk- en complexbeheerders zijn de ogen, oren en het gezicht van Wonen Limburg in de buurten. Huurders kunnen bij hen terecht met vragen en klachten over hun woning, woongebouw of woonomgeving. Speelt er iets in de wijk? Dan signaleren ze dat snel, zodat zij de juiste actie kunnen ondernemen. Daarnaast sluiten de wijk- en complexbeheerders aan bij het sociaal wijkteam wanneer dat nodig is en ze hebben nauw contact met de wijkagent, zorgpartijen, gemeente en bewonerscommissies. Als er iets speelt in de buurt, kunnen zij daar dus heel snel op inspringen.

Dagelijks in de buurt

De wijk- en complexbeheerders zijn dagelijks in de buurt te vinden. In ieder woongebouw en in elke buurt proberen ze één of meerdere aanspreekpunten te hebben. Dat zijn bewoners die helpen om een oogje in het zeil te houden. De wijk- en complexbeheerders kennen de bewoners en hun talenten en stimuleren ze om ook zélf met ideeën voor de verbetering van hun buurt of woongebouw te komen. Uiteindelijk maken we met elkaar 'de buurt', dus spreek elkaar aan op eventueel ongewenst gedrag en ergernissen. Levert dat niks op? Dan kunnen onze wijk- en complexbeheerders bemiddelen.

Wat zijn de taken van de wijk- en complexbeheerders?

• aanspreekpunt voor de bewoners in de wijk;
• contact onderhouden met bewonerscommissies;
• armoede, eenzaamheid, huurachterstanden signaleren;
• voorkomen of verhelpen van sociale overlast;
• contact onderhouden met wijkagent;
• controle van verlichting in de woongebouwen en rond woningen;
• voorkomen van belemmering van vluchtroutes door obstakels als vuilniszakken, plantenbakken, fietsen en scootmobiels;
• controle van openbaar groen van Wonen Limburg en tegengaan van verwildering van tuinen van huurders;
• signaleren en (laten) verwijderen van vuil en zwerfvuil in de directe omgeving van de woningen;
• controle van achterpaden en parkeerplaatsen bij de woningen.

Helpt u mee?

Onze wijk- en complexbeheerders willen graag dat bewoners zélf werken aan een mooiere, betere buurt. Bewoners die graag iets willen ondernemen, koppelen ze bijvoorbeeld aan elkaar. U kunt zelf heel veel doen om de leefbaarheid in uw buurt te vergroten. Zo onderzoeken we op dit moment de mogelijkheden om huurders een eigen rol te geven in de besteding van de servicekosten. We willen er naar toe dat huurders mee bepalen hoe bijvoorbeeld schoonmaak en groenonderhoud worden geregeld. Wilt u meedoen of -denken? Spreek dan uw eigen wijk- en complexbeheerder eens aan! 

In ons magazine In de buurt van Roos leest u meer over het werk van onze wijk- en complexbeheerders.


 

Uitgelicht

Zoeken