Vastgoedsturing

Ingrid Bekker

Prettig wonen begint voor veel mensen met een goede, betaalbare woning. Natuurlijk is vastgoed, ons woningbezit, voor Wonen Limburg belangrijk. Maar we zien het niet als doel op zich. Ons vastgoed is een middel om doelen te verwezenlijken. Ons vastgoed moet aansluiten bij wat de (toekomstige) huurder wenst.

Onze huurder als uitgangspunt

Het beleid dat we rondom vastgoed formuleren neemt daarom u, onze (toekomstige) huurder, als uitgangspunt. Het gaat er immers om wat we uiteindelijk voor u willen bereiken: lage woonlasten en een woning waarin u zich prettig voelt.

Beleids8baan

Om onze bedrijfsstrategie te vertalen naar vastgoedactiviteiten werkt Wonen Limburg organisatiebreed met de Beleids8baan (RIGO). Via deze methode borgen we dat we per woongebied op een uniforme manier het proces van vastgoedsturing doorlopen. Daarbij gaat het om de samenhang van verschillende elementen. Wat vraagt de maatschappij van ons? Wat betekent dat voor ons beleid, onze processen, projecten en begrotingen? Vastgoedsturing loopt als een rode draad door de hele organisatie. Zo bereiken we dat ons woningbezit ook in de toekomst goed aansluit op de wensen en behoeften van onze huurders.

Vaste cyclus voor ons woningbezit

De Beleids8baan leidt ons voor onze complete vastgoedportefeuille door een vaste cyclus met 10 stappen:

1.verkennen en analyseren beleidsomgeving en woningmarkt;
2.formuleren ondernemingsdoelstellingen;
3.opstellen portefeuilleplan (type vastgoed vaststellen en keuzes maken) en formuleren facetbeleid (zoals kwaliteit en onderhoud);
4.formuleren van wijkstrategieën (beleid op buurtniveau);
5.evalueren complexprestaties;
6.labelen van complexen (verdunnen, slopen of bestendigen);
7.voorspellen effecten portefeuille- en facetbeleid, voorspellen effecten complexbeleid;
8.opstellen complexplannen;
9.uitvoeren complexbeleid;
10.evalueren effecten portefeuillebeleid.
Meer informatie over deze methode vindt u op: www.rigo.nl.

Meer zicht op woongebieden

Op deze manier kunnen we bepalen in welke (woon)gebieden we woningen willen ontwikkelen, waar we willen blijven beheren of waar we ons willen terugtrekken. Ook krijgen we zo antwoorden op vragen als: Welke huurders krijgen prioriteit? Welke en hoeveel woningen willen we verkopen (aan huurders of collega-woningcorporaties)? En hoe gaan we om met bijvoorbeeld betaalbaarheid en duurzaamheid? Daarbij houden we steeds rekening met u als onze klant. Want u bent en blijft ons uitgangspunt!

Uitgelicht

Zoeken