Onze duurzaamheidsvisie

Jessica Vossen

U denkt aan de toekomst en wij ook. Daarom is Wonen Limburg bewust bezig met duurzaamheid en heeft zij een Duurzaamheidsvisie.

Wonen Limburg Duurzaamheidsvisie

Dat de dag van morgen er anders uitziet dan vandaag, staat vast. Het klimaat verandert snel en duidelijk. Het weer wordt extremer en steeds veranderlijker. Leefbare en vruchtbare grond voor alle soorten levende wezens neemt af, en daar waar het gebied wel leefbaar en vruchtbaar is, neemt de wereldbevolking met rasse schrede toe. Deze bevolking dringt ander leven terug en de vraag naar voedsel, warmte en energie nemen toe. Ook de uitstoot van CO2 neemt met het toenemend gebruik van fossiele brandstoffen toe. Duurzaamheid is geen nieuw begrip voor Wonen Limburg en speelt al jaren een cruciale rol bij alle activiteiten en heeft een prominente rol in de strategische koers. Om klaar te zijn voor morgen, schets je samen die wereld van morgen en begin je vandaag. Dat is de basis waarop Wonen Limburg samen met haar bewoners en partners wil kijken naar de toekomst. Deze toekomst en verantwoordelijkheden houden niet op bij de voordeuren van de huurwoningen.
 

Wij wegen onze beslissingen goed af en leggen onze ambities hoog

Onze schets en visie gaat over het jaar 2050. Op weg daarnaartoe beseffen wij dat wat voor de één duurzaam is, niet per definitie ook voor de ander goed is. Vaak speelt het fenomeen ‘verborgen impact’ hier een belangrijke rol. Wat voor ons een oplossing lijkt in CO2 neutraliteit, kan aan de andere kant van de wereld zorgen voor afbreuk van de natuur, winnen van gevaarlijke chemische stoffen en kinderarbeid. Hierbij wordt de ongelijkheid nog groter. Dat dit niet alleen een mondiale kwestie is, maakt ook de maatschappelijke problematiek binnen eigen land, provincie en woonplaats duidelijk. Heeft iedereen kennis, inspraak, geld en erkenning? Wie gaat uiteindelijk betalen als we overhaaste keuzes maken en zijn we ons bewust van alle (maatschappelijke) neveneffecten van ons goed bedoelde ingrijpen? Daarom wegen wij onze beslissingen goed af en leggen onze ambities hoog. De duurzaamheidsprincipes van The Natural Step zijn leidend geweest. Met die basisprincipes als vertrekpunt, hebben wij bepaald op welke thema’s wij een positieve impact willen hebben als organisatie. Deze basisprincipes komen er op neer dat wij zo min mogelijk ingrijpen in de natuur. Wij willen zo goed mogelijk omgaan met de biodiversiteit, het klimaat, onze grondstoffen, de natuur en de menselijke basisbehoeften. In dat jaar, maar het liefst eerder, bereiken we de optimale balans tussen CO2 neutraliteit, gezondheid, betaalbaarheid en comfort.
 

Vijf thema’s van impact

De thema´s waar Wonen Limburg invloed op heeft zijn: Samen Leven, Materialen, Groen, Energie en Mobiliteit. Hoe we hier een positieve impact op willen hebben, leest u in onze duurzaamheidsvisie.

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken