Onze energieprojecten

Ingrid Bekker

Wonen Limburg vindt het belangrijk dat de woonlasten voor onze bewoners zo laag mogelijk blijven. Ook het besparen van energie en het omlaag brengen van CO2-uitstoot vinden we erg belangrijk. Een deel van ons woningbezit komt dan ook in aanmerking voor een energiebesparende renovatie. En dit kost de bewoner helemaal niets. Door gebruik te maken van beschikbare subsidie kunnen we de werkzaamheden namelijk uitvoeren zonder extra huurverhoging, dit geldt voorlopig tot en met de uitvoering in 2020. De besparing op de energierekening komt daarmee volledig ten goede aan de bewoner. Zij of u gaan dus geld besparen.

Bij renovatie van onze bestaande woningen streven we naar een energielabelsprong van minimaal 2 labels tot minimaal energielabel B. We hebben ons hele woningbezit in kaart gebracht. In een plan ligt vast wanneer we welke woningen de komende jaren energetisch aanpakken. Ook hebben we in beeld wat dat kost en wat de resultaten zijn op CO2-reductie en energiebesparing. De totale uitgaven voor de uitvoering van deze energieprojecten bedragen tot 2020 ongeveer € 110 miljoen.

 

Een warme jas voor uw woning

Een energiebesparende renovatie houdt in dat wij de woning als het ware een warme jas aantrekken. Hierbij gaan we ervan uit dat we energieverbruik kunnen beperken door het lekken van energie te voorkomen. In de meeste gevallen krijgen onze huurwoningen HR++ isolerend glas en soms ook nieuwe kozijnen. Verder worden de spouwmuur, vloer en het dak voorzien van isolatiemateriaal met een hoge thermische waarde. In de woningen met een oude verwarmingsketel, vervangen we deze door een nieuwe hoog rendement combiketel. Ook controleren wij altijd de ventilatie in de woning, omdat deze net zo belangrijk is als de isolatie.

Door de woning te isoleren bespaart de bewoner geld. Isolatie en HR++ glas voorkomen dat er warmte verdwijnt in de winter. Men hoeft de thermostaat minder hoog te zetten en dat zorgt voor een lagere energierekening. In de zomer blijft het bovendien koeler in huis. Het klimaat in de woning voelt aangenamer en comfortabel. Dat is niet alleen fijn voor de bewoners, maar heeft ook een gunstig effect op de levensduur van meubels en apparatuur in huis.

Ook bekijken we de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Hiermee wekken we energie op zonder gebruik te maken van fossiele brandstof. En dat is weer goed voor het milieu!

 

Wat kost dat?

De kosten voor het aanbrengen van HR++beglazing, dakisolatie en een nieuwe CV-ketel tijdens energieprojecten in onze bestaande huurwoningen zijn voor rekening van Wonen Limburg. De investeringskosten voor de spouwisolatie, vloerisolatie en zonnepanelen worden normaalgesproken vertaald in een huurverhoging. Maar doordat we gebruikmaken van de STEP-subsidie, kunnen we deze energetische maatregelen voor de projecten tot en met 2020 kosteloos aanbieden aan onze bewoners.

 

Stappen energieproject

Onze energieprojecten bestaan uit een aantal stappen.

Stap 1:

Als uw woning op onze planning staat, dan ontvangt u een brief van Wonen Limburg. Hierin leest u dat we gaan onderzoeken of uw woning in aanmerking komt voor energetische aanpassing. Het bureau Atriensis voert dit onderzoek voor ons uit.

Stap 2:

Een adviseur (van Atriensis) maakt per telefoon een afspraak met u om het onderzoek uit te komen voeren. Zij moeten hiervoor namelijk in uw woning zijn om foto’s te maken van de huidige staat, zaken op te meten en een zogenaamde nulmeting te doen. Dit is belangrijk voor het aanvragen van de STEP-subsidie door Wonen Limburg, waarmee Wonen Limburg een gedeelte van de energetische aanpassing financiert. Wij vragen dan ook uw medewerking hierbij. De afspraak met de medewerker van Atriensis duurt ongeveer 30 minuten.

Stap 3:

Blijkt uit het onderzoek dat uw woning in aanmerking komt voor een energetische renovatie, dan laten wij u dat weten per brief. In deze brief kondigen wij meteen aan wie deze renovatie voor ons gaat uitvoeren en wanneer dit gaat gebeuren. We werken namelijk met 4 vaste ketenpartners bij onze energieprojecten.

Stap 4:

Onze ketenpartner maakt vervolgens met u (telefonisch of per brief) een afspraak voor een keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek bij u thuis neemt onze ketenpartner u mee in wat er mogelijk is met uw woning en vertelt hij wat dit precies voor u betekent. Hij maakt een renovatievoorstel voor uw woning, geeft aan welke keuzes u heeft en neemt alles direct samen met u door.

Stap 5:

Hierna verloopt het contact over de renovatie voorlopig even via de ketenpartner. Een vaste contactpersoon houdt u op de hoogte van de planning en het verloop van de werkzaamheden. Vragen kunt u altijd aan deze persoon stellen. Mocht u een vraag hebben voor Wonen Limburg, dan sturen zij die aan ons door.


Onze ketenpartners

In ieder geval tot en met 2020 werken wij met vaste aannemers (ketenpartners) om onze energieprojecten uit te voeren. Het kan dus zijn dat u te maken krijgt met één van de volgende aannnemers:

  • Caspar De Haan
  • Gebroeders Janssen Driessens
  • OnderhoudPlus
  • Cuypers-Pex


Meer weten?

Heeft u vragen over onze energieprojecten? Neem dan contact op met ons WoonAdviesTeam via 088 – 385 0800.

 

Sites

 

www.meermetminder.nl
De campagne Meer met Minder van de overheid en de energiebedrijven.

www.energievergelijk.nl/onderwerpen/klimaatverandering
Kennisdossier over klimaatverandering.

www.milieucentraal.nl
Onafhankelijke consumenteninformatie over energie en milieu.

www.ecowinst.nl
Handboek voor het verbeteren van het eigen energielabel.

www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl
Informatieve website van de Woonbond over energie en duurzaamheid.

www.gloeipeelenmaas.nl
Het energieloket waar inwoners van de gemeente Peel & Maas terecht kunnen met vragen over energiebesparing.

www.zoekuwenergielabel.nl
Op deze website van de Rijksoverheid kunnen huurders het energielabel van hun woning checken en ontdekken hoe de energiezuinigheid van hun woning meetelt in de huurpunten voor het berekenen van de maximale huurprijs.

 

Uitgelicht

Zoeken