Onze energieprojecten

Ingrid Bekker

Voor 2018 hebben wij diverse onderhoudsprojecten gepland. Energieprojecten zijn hier onderdeel van.

Natuurlijk vinden ook wij als corporatie duurzaamheid belangrijk. Wij werken daarom aan energiebesparing voor onze huurders. In het groot onderhoud voor onze huurwoningen nemen wij energiebesparende maatregelen op.

Energielabels

Net zoals huishoudelijke apparatuur en auto’s, hebben de meeste woningen een energielabel. Een woning met een typering G, het laagst mogelijke label, is slecht geïsoleerd, heeft oude verwarmingssystemen en verbruikt dus veel energie. Een woning met het hoogste label, A++, is heel goed geïsoleerd en maakt gebruik van moderne energiezuinige technieken om de woning te verwarmen en energie terug te winnen. Zo’n woning verbruikt heel weinig energie.

Wat we doen met energieprojecten

In de meeste gevallen krijgen onze huurwoningen HR++ isolerende beglazing en soms ook nieuwe kozijnen. Verder worden de spouwmuur, vloer en het dak voorzien van isolatiemateriaal met een hoge thermische waarde. In de woningen met een oude verwarmingsketel, vervangen we deze door een nieuwe hoog rendement combiketel. Ook controleren wij altijd de ventilatie in de woning, omdat deze net zo belangrijk is als de isolatie. Bijkomend voordeel is dat het totale pakket aan energetische maatregelen ook veel wooncomfort oplevert.

Onze rol

Bestaande bouw

In onze bestaande woningen streven we naar een energielabelsprong van minimaal 2 labels tot maximaal energielabel B. We hebben ons hele woningbezit in kaart gebracht. In een plan ligt vast wanneer we welke woningen energetisch aanpakken. Ook hebben we in beeld wat dat kost en wat de resultaten zijn op CO2-reductie en energiebesparing. De totale uitgaven voor de uitvoering van deze energieprojecten bedragen tot 2020 ongeveer € 135 miljoen.

Nieuwbouw

Natuurlijk kijken we niet alleen hoe we energiebesparende maatregelen en duurzaamheid kunnen toepassingen voor onze bestaande huurwoningen. Ook bij nieuwbouwwoningen staan deze thema's centraal.

In de nieuwbouw focussen we natuurlijk op energiezuinigheid en duurzaamheid. Met name door te kijken naar isolatie en installaties. Omdat de ontwikkelingen op dit gebied heel snel gaan, toetsen we ons beleid voordurend en passen we het waar nodig aan. Ook voor nieuwbouw stelden we richtlijnen vast. In het kort komen die neer op ‘meer isolatie en minder installatie’. Bij de isolatie concentreren we ons vooral op de schil van het gebouw. Ook bij de keuze voor installaties streven we naar duurzaamheid. Maar omdat de ontwikkelingen op dit gebied heel snel gaan, leggen we ons niet vast. We bepalen per situatie wat de meest optimale oplossing is. Zo hebben we bijvoorbeeld al warmtepompen in combinatie met warmte- koudeopslag toegepast. Daardoor kunnen we in de winter de relatieve warmte uit de bodem gebruiken en in de zomer de relatieve koelte.

Kosten

De kosten voor het aanbrengen van HR++beglazing, dakisolatie en een nieuwe CV-ketel tijdens energieprojecten in onze bestaande huurwoningen zijn voor rekening van Wonen Limburg. De investeringskosten voor de spouwisolatie, vloerisolatie en zonnepanelen worden normaalgesproken vertaald in een huurverhoging. Maar doordat we gebruikmaken van de STEP-subsidie, kunnen we deze energetische maatregelen voor de projecten tot en met 2020 kosteloos aanbieden aan onze bewoners.

Meer weten?

Als u geïnteresseerd bent in het vraagstuk 'energie' verwijzen we u graag naar de volgende sites en folders. Wilt u weten wanneer uw woning aan de beurt is voor energetische maatregelen, belt u dan met ons WoonAdviesTeam via 088 - 3850800.

Sites

www.meermetminder.nl
De campagne Meer met Minder van de overheid en de energiebedrijven.

www.spaarhetklimaat.nl
Informatie over isolatie en het klimaat.

www.milieucentraal.nl
Onafhankelijke consumenteninformatie over energie en milieu.

www.ecowinst.nl
Handboek voor het verbeteren van het eigen energielabel.

www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl
Informatieve website van de Woonbond over energie en duurzaamheid.

www.gloeipeelenmaas.nl
Het energieloket waar inwoners van de gemeente Peel & Maas terecht kunnen met vragen over energiebesparing.

www.zoekuwenergielabel.nl
Op deze website van de Rijksoverheid kunnen huurders het energielabel van hun woning checken en ontdekken hoe de energiezuinigheid van hun woning meetelt in de huurpunten voor het berekenen van de maximale huurprijs.

 

Uitgelicht

Zoeken