Ketensamenwerking voor niet-planmatig onderhoud

Ingrid Bekker

npo

Ketensamenwerking is voor ons een manier van samenwerken, waarbij we met diverse partijen op basis van vertrouwen onze eigen én elkaars doelen realiseren. Samen met alle belanghebbenden werken we aan het realiseren van onze missie: zorgen voor goed, veilig en betaalbaar wonen, een thuis voor iedereen.

Deze intensieve samenwerking moet ertoe leiden dat onder andere de kwaliteit verbetert, de kosten worden gereduceerd, de doorlooptijd van de projecten wordt verkort en de klanttevredenheid omhoog gaat. Voor het dagelijks onderhoud van onze woningen én voor het realiseren van een groot deel van onze nieuwbouw- en transformatieprojecten werken we volgens de principes van ketensamenwerking.

Dagelijks onderhoud voor onze woningen

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders in goed onderhouden huizen wonen. Met onze 7 ketenpartners (aannemers) werken we volgens de principes van ketensamenwerking daarom samen aan het dagelijks onderhoud van onze 26.000 woningen. Zodat onze huurders goed, veilig en betaalbaar kunnen wonen. Voor nu en in de toekomst.

Halverwege 2013 besloten we de uitvoering van het niet-planmatig onderhoud (reparatieverzoeken, mutatiewerkzaamheden, vervanging van badkamer, keuken en toilet) anders te organiseren. Waar we voorheen decentraal met veel verschillende leveranciers en aannemers werkten, kozen we voor een centraal aangestuurde intensieve ketensamenwerking met een beperkt aantal partijen. Om zo de kwaliteit van dienstverlening aan huurders te verbeteren en de kosten te verlagen door slimmere samenwerking. Om een voorbeeld te noemen: kwamen er voorheen tienduizenden facturen binnen, nu is dat teruggebracht tot enkele honderden. Dat scheelt ons behoorlijk in de administratiekosten.

Uw mening telt

Na een jaar samenwerken in het principe van ketensamenwerking, tekenden de ketenpartners op 4 februari 2015, voorafgaand aan de startconferentie 'Anders denken én doen!' van het Platform Ketensamenwerking Zuid, de overeenkomst voor 5 jaar. Bestuurder Ger Peeters: “Ieder jaar kijken we gezamenlijk naar de pijlers Dienstverlening, Kwaliteit en Prijs en wat we daarin kunnen verbeteren. Daar nemen we de beoordelingen van onze huurders in mee. We vragen huurders na de uitgevoerde werkzaamheden een korte vragenlijst in te vullen waarin de kwaliteit van de werkzaamheden en de dienstverlening aan bod komen. De uitkomsten van deze vragenlijsten vormen een belangrijk onderdeel in de evaluatie.”

Welke ketenpartners/aannemers?

De 7 ketenpartners van Wonen Limburg zijn: Jac Ruyters Groep, Bouwbedrijf Jongen, Raedts Bouwbedrijf, Maasveste Berben Bouw, OnderhoudPlus (Janssen de Jong Bouw Zuid BV), GrausBouw  en Van Heur Kelpen (Smeets Groep).

Wonen Limburg en 7 ketenpartners voor niet planmatig onderhoudWonen Limburg-aannemers als ketenpartner voor niet planmatig onderhoud

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken