Huis van Morgen in Panningen

Ingrid Bekker

Op 28 november 2014 is het Huis van Morgen aan de Bernhardstraat 4 in Panningen geopend. Het Huis van Morgen is een demonstratiewoning waar bezoekers kunnen zien wat bouwkundig en technologisch kan om zo lang mogelijk zelfstandig en veilig te kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Het Huis van Morgen voor langer zelfstandig wonen

Samenwerking

Het project is een samenwerking van de gemeente Peel en Maas, De Zorggroep, Vorkmeer, Wonen Limburg, Rabobank Peel, Maas en Leudal, EIZT en Proteion Thuis. Wethouder Raf Janssen van de gemeente Peel en Maas is enthousiast over dit initiatief. "Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg aanmerkelijk toe de komende jaren. Behalve de vraag verandert ook de zorg van karakter. In het Huis van Morgen kunnen we op een concrete manier laten zien wat mensen zélf kunnen doen om de verhuizing naar een zorginstelling te voorkomen, dan wel zo lang mogelijk uit te stellen."
Ivo van Rees van Wonen Limburg benadrukt: "De uitdaging ligt vooral in slimme toepassingen in eigen woningen om mensen langer zelfstandig en veilig thuis te laten wonen."

Een realistisch beeld

Het toegankelijke ‘inloopcentrum’ geeft bezoekers een realistisch beeld van de huidige mogelijkheden wat betreft informatie- en communicatietechnologieën, hulpmiddelen en fysieke woningaanpassingen. In de loop van de tijd zal het huis steeds worden aangepast met innovaties. Veel bedrijven heeft een bijdrage geleverd aan dit initiatief.

Huis van Morgen als leeromgeving

Het Huis van Morgen heeft ook een onderwijskundige functie waarin scholieren en studenten in contact kunnen komen met praktische toepassingen. Ook kunnen zij in het kader van hun opleiding of maatschappelijke stage een actieve bijdrage leveren in de realisatie en exploitatie. Daarbij kunnen zij zich een beeld vormen van de sector 'zorg en welzijn' als hun mogelijk toekomstig werkveld.

Het Huis van Morgen is verder als lopend project opgenomen in het Jaarplan Zorg op Afstand van EIZT, het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie. Bij Zorg op Afstand ontvangen zorgvragers zorg en begeleiding van zorgverleners door de inzet van technologie voor zorgmomenten waarvoor de fysieke aanwezigheid van de zorgverlener niet strikt noodzakelijk is. Doel van deze inzet is het vergroten van de zelfregie en de zelfstandigheid van de zorgvrager.

Inzet van vrijwilligers

Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol bij de praktische realisatie en de uitvoering van het Huis van Morgen. Zij denken op verschillende manieren mee en leveren in allerlei vormen een bijdrage. Er zijn nog vrijwilligers welkom die een steentje willen bijdragen als bestuurslid, als rondleider in de woning of bij het verrichten van verschillende hand- en spandiensten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Piet Selen van Vorkmeer via 077-3077350 of via  www.huisvanmorgen.nu..

Openingstijden

Het Huis van Morgen is geopend op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Rondleidingen buiten de openingstijden zijn alleen mogelijk op afspraak via 077-3077350 of www.huisvanmorgen.nu. Een rondleiding is mogelijk voor groepen tot maximaal 5 personen.

Uitgelicht

Zoeken