Nieuwsberichten

 • Juridische splitsing: ‘Stichting Wonen Limburg’ en ‘Wonen Limburg Accent’ 19 februari 2018

  Als gevolg van de herziene Woningwet moesten alle woningcorporaties per 1 januari 2018 hun werkzaamheden onderverdelen in twee categorieën. De eerste categorie is de kerntaak. Hieronder valt het aanbieden van huisvesting onder de huurtoeslaggrens en maatschappelijk vastgoed. Deze worden de Diensten van Algemeen Economisch Belang, afgekort DAEB, genoemd . De tweede categorie behelst de overige activiteiten zoals het aanbieden van huisvesting boven de huurtoeslaggrens en overig vastgoed. Dit noemen we niet-DAEB.

 • Woensdag 21 februari website Thuis in Limburg tijdelijk niet beschikbaar 16 februari 2018

  Vanwege gepland onderhoud is de website Thuis in Limburg tijdelijk niet beschikbaar. Om 9.00 uur starten de onderhoudswerkzaamheden en ze verwachten om ongeveer 11.00 uur klaar te zijn.

 • Aanpassing openingstijden Buurtwinkel Horst 15 februari 2018

  Met ingang van maandag 19 februari kent onze Buurtwinkel Horst geen avondopenstelling meer op de maandagavond.

 • ‘Hallo, hoe gaat het met u?’ 05 februari 2018

  Tijdens de Dag van het Huren gingen medewerkers van Wonen Limburg onaangekondigd op bezoek bij bewoners. Dat leverde prettige en leerzame gesprekken op.

Uitgelicht

Zoeken