Buurtwinkel Horst nieuwsberichten

  • Bewoners Wonen Limburg aan de slag met Waterklaar 14 september 2017

    Klimaatverandering zorgt tegenwoordig voor steeds meer uitersten. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast en droogte in de omgeving te voorkomen. Maar dit is niet voldoende om het waterprobleem blijvend op te lossen. Alleen met de hulp van bewoners kan het verschil worden gemaakt. Naast de extreme regenval ontstaat er namelijk ook meer wateroverlast door de toename van de hoeveelheid bebouwing en verharding in tuinen. Hierdoor stroomt er meer regenwater rechtstreeks het riool in. Dat is jammer, want met dit zogenoemde hemelwater valt veel te doen. Afkoppelen van het riool is de methode om dit water in gebruik te nemen. Het project Waterklaar stimuleert deze methode. En Wonen Limburg doet als corporatie mee aan dit project.

  • Contracten verduurzaming 4.000 huurwoningen getekend 27 juli 2017

    Vandaag vond de officiële ondertekening plaats van de energieprojecten 2017-2020 van Wonen Limburg. Hiermee kregen de 4 partijen OnderhoudPlus, Cuypers-Pex BV, Gebr. Janssen BV en Caspar de Haan officieel de opdracht om te starten met de energetische renovaties van ongeveer 4000 woningen. Omdat de woningen aan de Keijsershof in Hegelsom als één van de eerste aan de beurt zijn, vond dit feestelijke moment daar in de straat plaats.

Uitgelicht

Zoeken