Jaarverslag 2022: In de haarvaten van de samenleving

esther

Wat waren we blij dat we in 2022 weer op een normale manier contact konden hebben met onze bewoners en onze collega’s gewoon weer ‘live’ konden ontmoeten. Helaas niet normaal was de start van de oorlog in Oekraïne, de daarmee gepaard gaande vluchtelingen en de enorme prijsstijgingen van energie, boodschappen en bouwkosten.

Ontwikkelingen die maar weer duidelijk maken hoe belangrijk het is dat we ons als maatschappelijke organisatie in de haarvaten van de samenleving bevinden.

Cover jaarverslag 2022

Wat we zoal realiseerden in 2022

  • We gingen nieuwe langjarige onderhoudscontracten met bekende en nieuwe netwerkpartners aan.
  • We plaatsten ca. 35.000 rookmelders in onze woningen.
  • We pakten 1.100 woningen energetisch aan, zonder huurverhoging. We isoleerden daken, gevels, vloeren en kozijnen en waar mogelijk installeerden we zonnepanelen.
  • We kochten 25 sociale huurwoningen in de wijk Vrieheide in Heerlen. De woningen hebben energielabels E, F en G. We gaan de huizen renoveren en verduurzamen in samenwerking met de gemeente.
  • Onze energiecoaches hielpen 100 huurders energie besparen en onze budgetcoaches schoten 61 huurders te hulp.
  • We zetten alle bewoners die als vrijwilliger in hun complex of buurt werken weer in het zonnetje tijdens de ‘Dankjeweldagen’.
  • Via de prijsvraag Trots op mijn buurt zagen we weer prachtige buurtinitiatieven.
  • We leverden 126 nieuwe woningen op. Waarvan 45 via Wonen Limburg Accent.
Bekijk de publieksversie van ons jaaroverzicht op www.wonenlimburgjaarverslag.nl
In onderstaande jaarverslagen leest u meer over het bovenstaande en wat we verder nog realiseerden in 2022.
Jaarverslag Wonen Limburg Accent 2022: Méér voor de middengroepen

Uitgelicht

Zoeken