Leefbaarheid

 • Kent u de Maatschappelijke Kaart van Wonen Limburg?

  Een kennistool met uitgevoerde leefbaarheidsprojecten en -initiatieven. Voor medewerkers, huurders, omwonenden en samenwerkende partners.

 • Leefbaarheid in onze buurten

  Het thema Leefbaarheid is voor Wonen Limburg een spil waar veel om draait. Leefbaarheid is dan ook flink verweven met onze visie, ambities en strategie.

 • Leefbaarheidsfonds

  Meer groen in de wijk, een zitbankje, kunstwerk of achterpadverlichting. Wonen Limburg ondersteunt deze initiatieven. Want hoe klein of groot zo’n investering ook is, de leefbaarheid in de buurt is erbij gebaat.

 • Buurtprofielen

  buurtprofielen Buurtprofielen geven op basis van data inzicht in specifieke uitdagingen in een buurt of wijk. Als we allemaal door dezelfde bril kijken, komen we met partners tot gezamenlijk gedragen interventies. En dit kan bijdragen aan een groter woon- en leefgeluk van mensen. En dat vinden wij gelukkig niet alleen. Lees hieronder de reacties van verschillende partnes.

 • Kansrijk in de Wijk helpt bewoners met karweitjes 24 november 2020

  Aan hoeveel kanten kan een mes snijden? In het geval van het project Kansrijk in de Wijk in ieder geval aan vele kanten. Jongeren krijgen daar werkbegeleiding met als uiteindelijke doel hun kans op een betaalde baan in de maatschappij te vergroten. Ze voeren onder andere klussen uit voor bewoners van Wonen Limburg. “Snotjongens zijn het”, lacht Mario, voorman van Kansrijk in de Wijk. “Maar dat ben ik zelf ook geweest!”, schatert hij verder.

Uitgelicht

Zoeken