Leefbaarheid in onze buurten

Ingrid Bekker

Het thema Leefbaarheid is voor Wonen Limburg een spil waar veel om draait. Leefbaarheid is dan ook flink verweven met onze visie, ambities en strategie.

Prettig wonen is veel meer dan het wonen in een fijn huis. Prettig wonen heeft evenveel te maken met wonen in een fijne wijk of buurt. Wonen Limburg wil daarom dicht bij haar huurders staan. Zodat we de juiste gesprekken kunnen voeren. Zodat we weten welke wensen en behoefte bestaan en we ons bewust zijn van wat onze huurders bezighoudt. Alleen op die manier leren we de kracht van onze bewoners kennen en hen de ruimte geven om een bijdrage te leveren aan hun woonomgeving.

Wonen Limburg zet sterk in op het verbinden van (groepen) huurders met ons netwerk van partijen in het werkveld zodat we samen op passende, slimme en duurzame manier activiteiten realiseren die daadwerkelijk maatschappelijk effect  hebben. Activiteiten waar onze huurders de belangrijkste rol in vervullen,  waar de kwaliteit van de wijk door groeit. Wonen Limburg gaat hierover graag het gesprek met u aan!

Leefbaarheid?

Wat betekent leefbaarheid nou eigenlijk? Dat is voor iedereen anders. Het heeft te maken met prettig wonen. En wat prettig wonen is bepalen de wijkbewoners samen. Wonen Limburg investeert in leefbare buurten. In een beter woon- en leefklimaat in uw woonomgeving, maar ook in veiligheid van bewoners.

Leefbaarheid concreet maken

We doen veel op het gebied van leefbaarheid. De uitdaging voor Wonen Limburg is om het brede begrip leefbaarheid te vertalen in een duidelijk beleid waarin staat wat we wel en ook niet doen en welke rol we daarbij vervullen als corporatie. Daarom ontwikkelen we instrumenten die ons helpen bij het maken van de juiste keuzes en instrumenten die onze ingrepen monitoren en meten in de wijk.

Eigen initiatief staat voorop

Graag willen we bewoners (nog meer) stimuleren om zelf initiatieven te ontplooien om hun wijk mooier te maken. Natuurlijk helpen we bewoners daarbij! Een tuin aanleggen in de wijk, die met de buurtbewoners onderhouden of een buurtbarbecue organiseren om elkaar beter te leren kennen. Dat zijn mooie voorbeelden van laagdrempelige projecten die de leefbaarheid verbeteren. Voor dergelijke initiatieven kent Wonen Limburg het Leefbaarheidsfonds. Daarnaast werkt Wonen Limburg mee aan maatschappelijke sponsorinitiatieven. En we kennen bewonersbudgetten om ook grotere, langlopende projecten van bewoners te kunnen ondersteunen.

Het is een kwestie van vertrouwen

Wij richten ons op het verbeteren van de leefbaarheid in onze complexen en wijken. Dit varieert van het oplossen of voorkomen van conflicten en overlastsituaties tot het aanpakken van individuele problematiek. Wij geven een zetje in de goede richting, de rest moeten ze zelf doen. Als medewerker Leefbaarheid richt Toos Meens zich op het verbeteren van de leefbaarheid in buurten en complexen. Dit varieert van het oplossen en voorkomen van conflicten en overlastsituaties tot het aanpakken van individuele problemen. Toos: " Je bouwt een band op met mensen, die leidt tot meer zelfredzaamheid."


 

Uitgelicht

Zoeken