Aanbestedingen

Marian Gielen

Aanbestedingen voor het algemeen onderhoud van 28.000 woningen en overig vastgoed

Wij gaan het beheren en onderhouden van onze vastgoedportefeuille anders vormgeven en inrichten. In drie aanbestedingen worden de activiteiten ondergebracht bij netwerkpartners. De aanbestedingsprocedure loopt. Eind september worden de nieuwe partners bekend. De nieuwe contracten voor haar algemene onderhoudsportefeuille gaan in vanaf januari 2023.

Op zoek naar ketenpartners
We hebben de ambitie om nog beter samen te werken met onze partners in de onderhoudsmarkt. In plaats van uitvragen wat zij nodig heeft wil zij juist samen met de markt bepalen wat er noodzakelijk is om haar vastgoed in stand te houden en te verbeteren. Om deze ambitie te halen wil Wonen Limburg met haar toekomstige onderhoudspartners, onderhoudscontracten met prestatie-eisen aangaan. 
 
Drie aanbestedingen 
Het gaat om drie aanbestedingen voor deze drie werkpakketten:
bouwkundige schil en algemene ruimte
installaties
bij de bewoner binnen 
Per werkpakket wordt de totale onderhoudsopgave opgedeeld in meerdere regionale delen. Een belangrijk uitgangspunt in deze aanbestedingen is het mogelijk maken dat in principe groot en klein kan inschrijven. Ook kleinere lokale bedrijven in combinatie. Die lokale verankering vinden wij belangrijk. Goed zorgen voor onze huizen is één ding. Als sociaal gedreven huisvester gaat het ons uiteindelijk om de mensen die erin wonen. En daarom zien wij het belang van die regionale werkgelegenheid. 
 
Aanbestedingsprocedure loopt
Inmiddels is de selectieprocedure gestart. Eind september worden de nieuwe partners bekend gemaakt. De nieuwe contracten voor de algemene onderhoudsportefeuille gaan in vanaf 1 januari 2023 en hebben een looptijd van 7 tot maximaal 10 jaar.
 
 
 

Uitgelicht

Zoeken