Jaarverslag 2023: navigeren door een perfecte storm

Marian Gielen

2023 was een jaar waarin we regelmatig het gevoel hadden dat er om ons heen een perfecte storm gaande is. Veel problemen stapelen zich op juist in de wijken en dorpen waar Wonen Limburg als sociale huisvester actief is. Onze bewoners hebben te maken met maatschappelijke uitdagingen, slechte gezondheid, financiële problemen en achterstanden. Huurverlagingen, huurbevriezing en energieplafonds hebben veel mensen wat verlichting gegeven.

Laten we met elkaar de schouders eronder blijven zetten. Zodat we samen werken aan een goede toekomst van de Limburgse wijken en dorpen.

Afbeelding jaarverslag

Wat we zoal realiseerden in 2023

  • We sloten met minister Hugo de Jonge, provincie, gemeenten, waterschap en andere corporaties een regionale woondeal waarin we afspraken gezamenlijk 29.550 woningen te bouwen de komende jaren.  
  • Ruim 7.500 huurders kregen een huurverlaging.
  • We pakten 600 woningen energetisch aan, zonder huurverhoging. We isoleerden daken, gevels, vloeren en kozijnen en waar mogelijk installeerden we zonnepanelen.
  • Onze energiecoaches hielpen 285 huurders energie besparen en onze budgetcoaches schoten 39 huurders te hulp. Ook bespaarden 109 huurders gemiddeld € 944 op hun huishoudbudget door gebruik te maken van de VoorzieningenWijzer.
  • We zetten alle bewoners die als vrijwilliger in hun complex of buurt werken weer in het zonnetje tijdens de ‘Dankjeweldagen’. En gaven diverse bewoners het podium om hun verhaal te delen tijdens het Verhalenfestival.
  • We introduceerden onze Welkom thuis bus. Met deze goed zichtbare en herkenbare bus gaan we de wijken in om onze bewoners te ontmoeten.
  • We leverden 115 nieuwe woningen op. En hadden 1.325 nieuwe woningen in uitvoering waarvan 227 van Wonen Limburg Accent.


In onderstaande jaarverslagen leest u meer over het bovenstaande en wat we verder nog realiseerden in 2023. Met ook een klein doorkijkje naar 2024.
Jaarverslag 2023: navigeren door een perfecte storm
Jaarverslag Wonen Limburg Accent 2023: Blijven ontwikkelen in een markt onder druk

Op www.wonenlimburgjaarverslag.nl bekijkt u in een paar minuten de publieksversie van ons jaarverslag.

Uitgelicht

Zoeken