KWH label behouden

Marian Gielen

De huurders van Wonen Limburg waarderen de kwaliteit van onze dienstverlening zodanig dat de dienstverlening voldoet aan de uitgangspunten van het keurmerk KWH-Huurlabel. Dit betekent dat de geldigheidsduur van het label wordt verlengd tot 25 maart 2025 (wordt voor twee jaar afgegeven). KWH staat voor Kwaliteit Woondiensten Huursector.

Resultaten
Op alle onderdelen scoren we ruim een 7 (norm). De gemiddelde score van alle onderdelen voor 2022 totaal is 7,8: dit is 0,1 punt hoger dan in 2021. Duidelijk is waar onze aandachtspunten liggen. Dit betreft met name de algemene dienstverlening. Huurders geven aan niet altijd te weten waar ze aan toe zijn en dat afspraken niet altijd worden nagekomen. We zetten nu extra in op het bewaken van openstaande klantcontacten. De reparatieverzoeken via de website werden niet altijd binnen de afgesproken termijn doorgezet. We bespreken deze aandachtspunten met onze medewerkers en netwerkpartners en kijken waar verbetering mogelijk is. Ook is gebleken dat onze website niet voorziet in de behoefte. We zijn aan de slag om deze te vernieuwen.

Dank!
Hartelijk dank aan al onze huurders die een vragenlijst hebben ingevuld! Wij vinden het fijn als u mee blijft werken aan onze kwaliteitsonderzoeken. U kunt hiervoor een vragenlijst ontvangen of telefonisch benaderd worden.

Uitgelicht

Zoeken