Partnerschap Wonen Limburg en Ad Hoc is nu officieel

Marian Gielen

We zijn op zoek geweest naar een partij die voor ons het leegstandbeheer optimaal kan organiseren. Vooral voor een aantal herstructureringsprojecten in Limburg. Die partij hebben we gevonden in Ad Hoc en de opdracht is aan hen gegund. Op donderdag 30 mei werd hiervoor de overeenkomst getekend.

Foto Adhoc en WL

Welkom thuis: ook voor tijdelijke bewoners
We zijn verheugd over de samenwerking, omdat de visie van Ad Hoc perfect aansluit op onze Welkom Thuis-koers. Ook bewoners die maar tijdelijk ergens wonen, biedt Wonen Limburg graag een thuis. Dat gaat verder dan een dak boven je hoofd. Dat is ook een fijne en veilige woonomgeving. Ad Hoc is zich sterk bewust van deze maatschappelijke rol. Tijdelijke bewoning van leegstaand vastgoed voegt waarde toe aan de samenleving. Onder de noemer Ad Hoc Samen zijn er continu diverse projecten en initiatieven waarbij tijdelijke bewoners een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van de buurt. Voorbeelden hiervan zijn een groen- of prikdag, struikroven en een opruimactie. Zo brengen zowel Ad Hoc als Wonen Limburg hun maatschappelijke meerwaarde in de praktijk.

Uitgelicht

Zoeken