Samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling Gutjesweg

Marian Gielen

Op donderdag 30 november ondertekenden wethouder Meessen namens de gemeente Nederweert en Ger Peeters, bestuurder van Wonen Limburg, een realisatieovereenkomst voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk aan de Gutjesweg in Budschop. De ondertekening markeert de samenwerking voor de aanpak van het gebied van de (voormalige) gemeentewerf en voormalige brandweerkazerne. De gebiedsontwikkeling richt zich o.a. op betaalbare huurwoningen, betaalbare koopwoningen en woonwagenstandplaatsen.

Gutjesweg
Voorkeursvariant 

De realisatieovereenkomst is het resultaat van een intensieve samenwerking. Deze startte na een besluit van het college van de gemeente Nederweert in januari 2021. Na het opstellen van diverse varianten en met input van de lokale gemeenschap, werd op 6 december 2022 de voorkeursvariant bekrachtigd door het college van B&W.

Vertrekpunt 
Luisterend naar de omgeving en de woonwagenbewoners, is de voorkeursvariant het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling. De realisatieovereenkomst regelt de grondafname door Wonen Limburg en borgt dat woningbouw uiteindelijk gerealiseerd wordt zoals vastgelegd in de overeenkomst. Dit jaar nog wordt het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. 

Urgentie
Wethouder Meessen is verheugd dat de gemeenteraad afgelopen week unaniem het voorstel steunde. “De vraag naar woningen voor alle doelgroepen is groot in Nederweert. Dat zagen we afgelopen week ook weer tijdens een goed bezochte informatieavond in Nederweert-Eind over het project Tiskeswej. Het is daarom goed om te zien dat veel partijen handelen naar deze urgentie.” 

Samenwerken 
Bestuurder Ger Peeters geeft aan: “De druk op de woningmarkt is groot. Voor woningzoekenden in deze regio is het niet gemakkelijk om een betaalbaar (huur)huis te vinden. We zijn dan ook blij dat we, in goede samenwerking met de gemeente én met oog voor de wensen van de inwoners van Nederweert, met dit project mogelijkheden kunnen bieden aan woningzoekenden.” 

Duurzaam
Het plan Gutjesweg gaat uit van een nieuwe wijk in 2025/2026 met in totaal 61 woningen en 8 standplaatsen voor woonwagens. Het programma omvat naast sociale huurwoningen ook middeldure huurwoningen, betaalbare koopwoningen, woonwagens en een aantal vrije sector kavels. In het project zal veel aandacht zijn voor groen, klimaatadaptie en duurzaamheid. 

De samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van Gutjesweg markeert een belangrijke stap naar een duurzame, groene woonwijk. 

Uitgelicht

Zoeken