Terugtreden lid Raad van Commissarissen

helen

De afgelopen weken is er een maatschappelijke discussie ontstaan rondom de verhuur van vastgoed in eigen bezit door commissarissen en bestuurders bij woningcoöperaties.

Als Raad van Commissarissen van Wonen Limburg vinden wij dit een belangrijke discussie en onderschrijven wij het belang van heldere criteria en regelgeving. 

 

Wij vinden ook dat commissarissen en bestuurders in onze sector een voorbeeldfunctie hebben door onze maatschappelijke opdracht rondom volkshuisvesting. Daarom vinden wij dat we als commissarissen op alle manieren (schijn van) belangenverstrengeling en voordeel van onze positie in de corporatie moeten voorkomen.

 

Dit is in de Raad van Commissarissen en met de bestuurder van Wonen Limburg uitgebreid besproken. Daarbij is vastgesteld dat er geen enkele twijfel bestaat over de inbreng van eenieder en de zuiverheid van de besluitvorming.

Voor de heer Heine van Nieuwenhuijze is de maatschappelijke discussie en de mogelijke vertaling naar nadere regelgeving echter aanleiding geweest om zijn functie in de Raad ter beschikking te stellen.

 

Daarmee krijgt hij alle ruimte om actief deel te nemen aan het gesprek binnen de VTW over de concrete invulling van de criteria voor de beoordeling van vastgoed in eigen bezit van commissarissen en bestuurders en de verhuur hiervan. 

 

We danken de heer Nieuwenhuijze voor zijn inzet voor onze raad en de bewoners van Wonen Limburg. 

 

Kees van der Luijt

Voorzitter Raad van Commissarissen

 

Uitgelicht

Zoeken