Vervanging appartementen Prins Bernardstraat Venray

helen

Op 16 mei heeft het college van B&W van de gemeente Venray ingestemd met de plannen voor een nieuw appartementencomplex op de Prins Bernhardstraat in Venray. De 12 appartementen die er nu staan, worden gesloopt en vervangen door nieuwe, sociale huurwoningen. De gemeenteraad beslist in het najaar over deze plannen.

Er komt een woongebouw met 21 duurzame, levensloopbestendige sociale huurappartementen voor een brede doelgroep. Deze uitbreiding draagt bij aan de woonopgave van Venray. Ger Peeters, bestuurder Wonen Limburg, vertelt: “Samen met de gemeente zijn wij van mening dat hier een plan ligt waarbij we meerdere doelen op zowel het gebied van volkshuisvesting als duurzaamheid behalen. Ook kijken we goed naar wat de buurt nodig heeft. Door levensloopbestendige appartementen te bouwen, bieden we inwoners een kans om langer in hun wijk te blijven wonen. We geloven dat dit bijdraagt aan de woonervaring en het woongenot.”

 

Meerwaarde voor Venray
De vraag naar sociale woningen in de Oranjebuurt is groot. De bouw van dit complex voldoet aan die behoefte. “Het plan van Wonen Limburg sluit aan bij de wensen van de gemeente zoals we die hebben vastgesteld in het Omgevingsprogramma Wonen.” Aldus wethouder Jenneskens. “De woningbouwopgave is enorm. Als ik zie wat we op diverse plekken in Venray aan bouwplannen in voorbereiding hebben, kan ik alleen maar blij zijn met de stappen die we zetten.”

 

Vervolgproces

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf eind mei voor iedereen ter inzage voor een periode van 6 weken. In het najaar bespreekt de commissie Wonen het voorstel, daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het plan.

 

 

Uitgelicht

Zoeken