SGL (voor mensen met hersenletsel) en Wonen Limburg werken opnieuw samen

Linda van Dalen

Er zijn plannen om de locatie van het voormalig woonbegeleidingscentrum Maartenshuis in Weert te herontwikkelen naar een nieuw dagactiviteitencentrum en appartementen voor de cliënten van SGL. Dinsdag 17 mei werd de intentieverklaring ondertekend door Lidy Evenhuis bestuurder van SGL en René Clement directeur van Wonen Limburg.

Ondertekening intentieverklaring Wonen Limburg en SGL

 

Herontwikkelingslocatie

SGL en Wonen Limburg willen onderzoeken of de locatie herontwikkeld kan worden. SGL is eigenaar van de locatie en wil deze inzetten voor de realisatie van een dagbestedingsruimte en tenminste 19 kleine, sociale huurappartementen waar cliënten via een volledig pakket thuis (VPT) kunnen wonen, met 24 uur begeleiding en verzorging. ‘De herontwikkeling biedt mogelijkheden om het een ‘thuis’ te maken voor cliënten. Daar doen we het voor.’ aldus René Clement.

 

Achtergrond herontwikkelingslocatie

In 1974 werd het voormalig woonbegeleidingscentrum Maartenshuis van SGL aan de Dr. Kuyperstraat 2 in Weert geopend als gezinsvervangend tehuis voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, ontstaan door ziekte of een ongeval. Tot 2021 hebben er circa 24 cliënten intramuraal gewoond. De huisvesting voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. SGL heeft onderzocht of de locatie aangepast kon worden. Naast dat dit erg kostbaar zou zijn, leverde het ook niet het gewenste resultaat op. Wonen Limburg is in 2015 benaderd of zij vervangende huisvesting wilden realiseren voor een groep van 28 intramuraal verblijvende cliënten van het Maartenshuis in Weert. De nieuwbouw ‘Kuyperhof genaamd’ is naast het bestaande complex van SGL gerealiseerd en in 2021 opgeleverd. In het voormalig Maartenshuis wordt op dit moment anti-kraak gewoond.

                                                                                            

Planning

Het haalbaarheidsonderzoek wordt tegen het einde van 2022 afgerond. Daarna worden ook de omwonenden meegenomen in de plannen voor de herontwikkeling.

Uitgelicht

Zoeken