Vereniging van Eigenaren

Ingrid Bekker

U woont in een appartementencomplex van Wonen Limburg. Naast u als huurder, wonen er soms ook kopers in het gebouw. Dit betekent dat er een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief is. Wat doet een VvE voor u als huurder?

Een Vereniging van Eigenaren in uw woongebouw

Een huurder is geen eigenaar van het appartement, dat is Wonen Limburg. Kopers van een appartement zijn wel eigenaren. Er zijn dus 2 type bewoners in uw woongebouw: kopers (eigenaren) en huurders. De eigenaren zijn verenigd in een VvE (Vereniging van Eigenaren) en regelen zaken zoals onderhoud en beheer van het woongebouw. Dit is een wettelijke verplichting. En omdat wij eigenaar zijn van het appartement waarin u woont, zijn wij lid van de VvE.

Wat betekent een VvE voor onze huurder?

Of u nu woont in een complex waar eigenaren (kopers) en huurders gemengd wonen, of in een complex met alleen maar huurders; eigenlijk is er weinig verschil voor u. Wij zijn namelijk gewoon uw aanspreekpunt voor zaken zoals reparatieverzoeken, servicekosten, onderhoud en overlast.

Over welke zaken praat Wonen Limburg mee in een VvE?

De VvE is verantwoordelijk voor het (gedeeltelijk) onderhoud van het hele woongebouw en de algemene ruimtes. In sommige gevallen ook voor de installaties en de schoonmaak, maar dat kan verschillen per gebouw. Dat is afhankelijk van welke beslissingen hierover zijn gemaakt bij de oprichting van de VvE. Behalve onderhoud van de gemeenschappelijke delen (denk bijvoorbeeld aan een galerij, trappenhuis, dak, etc.) regelt een VvE wel de volgende zaken:

Huishoudelijk reglement

De VvE stelt algemene leef- en gebruiksregels voor de bewoners van een gebouw op. In dit reglement worden praktische zaken geregeld zoals het aanbrengen van zonwering, plaatsen van schotels en plaatsen van attributen op een galerij. Alle bewoners van het woongebouw moeten zich houden aan dit reglement. Een kopie van het huishoudelijk reglement ontvangt u bij de ondertekening van de huurovereenkomst.

VvE-bijdrage

De VvE stelt een financiële bijdrage op om alle kosten te kunnen betalen. Alle eigenaren betalen maandelijks deze VvE-bijdrage. Een huurder betaalt geen aparte VvE-bijdrage; deze zijn verrekend in de servicekosten. Van deze bijdrage wordt bijvoorbeeld het elektraverbruik in de gemeenschappelijke ruimten en het onderhoud en de schoonmaak in gemeenschappelijke ruimten betaald.

Bestuur

Een keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering. Hierin worden besluiten genomen over bovengenoemde onderwerpen. Een VvE heeft ook een bestuur. Zij regelt de voorbereiding van de vergadering en ziet erop toe dat besluiten genomen én uitgevoerd worden.

VvE-beheerder

Een deskundige VvE-beheerder, een externe professionele organisatie, regelt alle VvE-zaken binnen een complex.

Meer weten?

Neemt u dan contact op met ons WoonAdviesTeam via 088 - 3850800. Of leest u de brochure.

Uitgelicht

Zoeken