Servicekosten

ine

Woont u in een appartementengebouw? Dan betaalt u maandelijks een voorschot op de servicekosten en ontvangt u jaarlijks een afrekening van de werkelijk gemaakte servicekosten. In de folder Servicekosten leggen we u uit wat servicekosten zijn, hoe de afrekening plaatsvindt en meer.

In de folder Servicekosten leggen we u uit wat servicekosten zijn, hoe de afrekening plaatsvindt en meer.

Ons beleid over servicekosten
Wonen Limburg en de Huurdersraad sluiten zich aan bij het “beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten” van de Huurcommissie (versie juni 2017). Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u dit beleidsboek via de volgende link inzien https://www.huurcommissie.nl/over-de-huurcommissie/publicaties.
Wij brengen alleen servicekosten in rekening voor leveringen en diensten die wij eerst zelf betalen. Daarna verrekenen we deze kosten met u als huurder. Wonen Limburg maakt dus geen winst op servicekosten.

Heeft u na het lezen van deze toelichting nog vragen, neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer
088–850 800.

 

Zoeken