Warmtelevering: ruimteverwarming en warm tapwater in woongebouwen

ine

Woont u in een woongebouw met een collectieve verwarmingsinstallatie? Dan betaalt u naast de huur en servicekosten ook elke maand een bedrag voor warmtelevering. Dus voor de ruimteverwarming van uw woning en/of het warm tapwater. Dit is een voorschot. Eenmaal per jaar ontvangt u een eindafrekening van de uiteindelijke kosten.

Tarieven

De Warmtewet bepaalt welke tarieven een warmteleverancier maximaal in rekening mag brengen. Het tarief kan per woongebouw verschillen. Dat is afhankelijk van het type installatie. In de onderstaande documenten vindt u meer informatie over de tarieven in uw gebouw:

- Tarievenblad 2023
- Tarievenblad 2024

 

Huur voor een afleverset

In de Warmtewet is een afleverset voor warmte gedefineerd als een installatie waarmee ten behoeve van warmtelevering aan een verbruiker energieoverdracht plaatsvindt tussen een warmtenet en een binneninstallatie of een inpandig leidingstelsel. Kort gezegd: Een afleverset zorgt ervoor dat de warmte van de centrale verwarmingsketel de radiatoren in uw woning bereikt.

Er mag huur voor een afleverset voor warm tapwater in rekening worden gebracht. Wonen Limburg Wartmelevering past een korting van 50% korting toe omdat de afleverset uit een beperkt aantal installatieonderdelen bestaat.
In dit overzicht ziet u precies wanneer huur voor een afleverset in rekening mag worden gebracht.
 

Over Warmtelevering Wonen Limburg

Sinds de invoering van de Warmtewet (1 januari 2014) verzorgt Warmtelevering Wonen Limburg BV (WWL) de levering van warmte, koeling en warm tapwater aan de gebruikers van 37 woongebouwen met collectieve installaties. Dit betekent bijvoorbeeld dat WWL de contracten met de warmteleveranciers afsluit. En zij zorgt samen met Ista Nederland voor de afrekening van warmte in uw gebouw. Ista Nederland is een gespecialiseerde partij in het meten en afrekenen van het individuele verbruik.
 

Leveringscontracten zijn aangepast

Sinds de invoering van de Warmtewet ontvangen huurders een leveringscontract van WWL bij aanvang van de huurovereenkomst. Huurde u al voor de invoering van de Warmtewet bij Wonen Limburg? Dan heeft u toen een brief gekregen met informatie over de leveringsvoorwaarden van WWL. Per 1 januari 2021 heeft WWL haar leveringscontracten en algemene voorwaarden aangepast. Zie hier een voorbeeld leveringscontract en een verwijzing naar de algemene voorwaarden.
 

Een storing melden

Is er een storing aan de collectieve installatie? Dan kunt u deze rechtstreeks melden bij de onderhoudsinstallateur. Kijk hier voor de onderhoudsinstallateur van uw gebouw.
 

Storingsoverzicht

Conform de Warmtewet krijgt u een vergoeding voor een storing als deze langer duurde dan 8 uur. Duurde de storing korter dan 8 uur? Dan krijgt u geen vergoeding. In de onderstaand documenten vindt u meer informatie over de storingen.
 

Een vraag stellen over uw voorschot of over de afrekening

Heeft u een vraag over uw voorschot of afrekening? Kijk dan hier op de pagina Veel gestelde vragen van Ista. Of bel met de Klantenservice, telefoon: 010-2455700 of Debicasso, telefoon: 010-2455854.
 

Overige vragen

Wellicht vindt u het antwoord op uw vraag in de folder stookkosten. Is dat niet het geval, neem dan contact op met het WoonAdviesTeam (WAT), telefoon 088-3850800.  Het WAT stemt vervolgens uw vraag af met WWL. Of mail naar warmtelevering@wonenlimburg.nl
 

Niet tevreden?

Bent u niet helemaal tevreden over de dienstverlening van één van de partners van WWL? Wat de reden ook is, meld dit dan bij WWL. U kunt hiervoor dit klachtenformulier gebruiken. In sommige gevallen komen we er met elkaar jammer genoeg niet uit. U kunt dan een klacht indienen bij De Geschillencommissie (commissie Energie). Let op, u kunt daar alleen terecht met klachten over de warmtelevering.
Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen een energieleverancier over afsluiten, levering of tarieven van gas, elektriciteit en warmte. De geschillencommissie adviseert en bemiddelt, of doet een uitspraak. De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Energie bedragen: € 52,50. U krijgt dit bedrag terug wanneer de commissie u in het gelijk stelt.

Zoeken