Asbest

esther

We leggen uit wat asbest is, hoe het toegepast is, wat eventuele risico’s zijn en welke maatregelen Wonen Limburg neemt.

Het woord "asbest" boezemt bij veel mensen angst in. Er blijken ook veel misverstanden te zijn over asbest. In sommige situaties is asbest inderdaad gevaarlijk – maar vaak ook niet. Dat kan verwarrend zijn.

zeil

Wat is asbest?
Asbest leek aanvankelijk een ideaal bouwmateriaal. Het is sterk en slijtvast. Het werkt isolerend en was goedkoop. De verkoop, het gebruik, maar ook de bewerking door zagen, boren, schuren of slopen van asbest is echter sinds 1993 verboden.

Waarom is asbest verboden?
Asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Losgekomen asbestvezels kunnen long- en darmkanker veroorzaken, maar alleen bij mensen die deze vezels hebben ingeademd.

Ziekte
De ziekte ontstaat soms pas jaren nadat iemand asbest heeft ingeademd. Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels bepaalt mede hoe hoog het risico is. Zo is bij eenmalige blootstelling het risico op een asbestgerelateerde ziekte statistisch gezien klein.

Wanneer komen de vezels los?
Het asbest dat in de huizen van Wonen Limburg wordt aangetroffen is over het algemeen hechtgebonden asbest. Dat betekent dat de asbestvezels stevig vastzitten in een basismateriaal, zoals golfplaat van asbestcement. De vezels komen alleen vrij bij bewerking door zagen, boren, schuren of slopen van het asbesthoudende materiaal. Zolang hechtgebonden asbest niet wordt bewerkt of beschadigd, vormt het geen risico voor uw gezondheid.

Hoewel in veel mindere mate, komt ook niet-hechtgebonden asbest voor. Dat betekent dat de vezels nauwelijks zijn vastgezet in een basismateriaal en dus makkelijk kunnen losraken. Als er sprake is van niet-hechtgebonden asbest gaan we direct over op verwijdering van het materiaal. Er zijn verschillende voorbeelden beschikbaar van niet-hechtgebonden asbest. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatiemateriaal, zowel het thermische als het akoestische. Dit materiaal vinden we, al dan niet gespoten, vooral terug op leidingen, plafonds en muren. Werd het gespoten? Dan spreken we ook wel van spuitasbest. Daarnaast kunt u denken aan geweven asbesthoudend materiaal. Voorbeeld hiervan is de kous voor het isoleren van een elektriciteitsdraad- of kabel.

Zit er asbest in mijn woning?
Woningen die gebouwd zijn voor 1994 zijn 'asbestverdacht'. Hiermee bedoelen wij dat er een kans is dat er asbesthoudende materialen zijn gebruikt tijdens de bouw van de woning. Uiteraard zit lang niet in elke verdachte woning asbest, maar als u van plan bent te gaan klussen en uw huis is gebouwd voor 1994 dan vragen wij u vooraf contact met ons op te nemen.

Hoe gaan wij om met asbest?
Omdat hechtgebonden asbest niet gevaarlijk is als het intact is, verwijderen wij asbest zoveel mogelijk op natuurlijke momenten. Bijvoorbeeld bij een verhuizing, geplande onderhoudswerkzaamheden of renovatie. Echter, is iedere situatie anders. Afhankelijk van de plaats waar het asbest zich in huis bevindt en welk risico op beschadiging er is, bepalen we welke actie we ondernemen.

Verwijder nooit zelf asbest
Ook al bent u officieel misschien zelf verantwoordelijk voor verwijdering van asbesthoudende materialen, zoals vloerbedekking of hittewerende wandbekleding achter radiatoren, toch vragen wij u met klem om dit soort materialen niet zelf te (laten) verwijderen. Dat doen wij voor u als u gaat verhuizen of als we groot onderhoud bij u komen doen.

Vermoedt u dat u beschadigd of hechtgebonden asbest in huis heeft, laat ons dat dan direct weten.


Vuistregels asbest

• Klussen in een woning die gebouwd is voor 1994? Vraag altijd eerst advies aan Wonen Limburg.

• Verwijder nooit zelf asbest; ook geen vloerzeil of golfplaat.

• Wilt u asbest laten verwijderen? Neem contact op met Wonen Limburg.

• Asbest schuren, verzagen of breken is zelfs strafbaar. Evenals het boren van een gat in asbesthoudend materiaal.

• Laat het ons direct weten als u vermoedt u dat u beschadigd of losgebonden asbest in huis heeft.

• Twijfelt u of een materiaal asbesthoudend is? Vraag ons advies.

Uitgelicht

Zoeken