De erfafscheiding: samen verantwoordelijk

ine

Met een schutting, muur of heg kunt u uw tuin scheiden van die van uw buren. Deze erfafscheiding staat op de erfgrens tussen de twee tuinen. De maximale hoogte van de afscheiding is twee meter aan de achterkant en zijkant van de woning.

U en uw buren zijn beiden verantwoordelijk voor het onderhoud en schoonhouden van de erfafscheiding. Dit betekent ook dat u het onkruid verwijdert aan de buitenzijde van de erfafscheiding. Als een van de twee de erfafscheiding wil veranderen of verwijderen, kan dat alleen in overleg met de ander. De kosten van de nieuwe afscheiding zijn voor rekening van beide partijen.

Erfafscheiding aan de voorkant en aan de straatzijde
In de voortuin mag u géén schutting plaatsen, behalve als u in een hoekwoning woont. Let wel op dat een schutting aan de voorkant en aan de straatzijde niet hoger mag zijn dan 1 meter. Dat is een wettelijke bepaling. Woont u in een hoekwoning met een zijtuin aan de straatzijde en wilt u in deze zijtuin een hogere schutting dan 1 meter? Dat moet u hiervoor bij uw gemeente een vergunning aanvragen. De kosten van deze aanvraag zijn voor uw rekening. Er is geen vergunning nodig voor het planten van een heg of een rij coniferen als erfafscheiding in de voor- of zijtuin, ook al is die hoger dan 1 meter. Toch adviseren we u om hierover contact met de gemeente te leggen.

Uitgelicht

Zoeken